Hoppa till huvudinnehållet

Unga Akademiker i Västra Värmland

Ett nätverk som ska sprida kunskap och möjligheter till ett värdefullt arbetsliv och en framtidstro i regionen.

Om nätverket

Västra Värmland utgör en region med ett starkt näringsliv och en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Samtidigt står vi inför utmaningen att utbildningsnivån i området är relativt låg. Många unga söker sig till andra platser för högre utbildning, och tyvärr återvänder inte alla till sina hemtrakter efter studierna. Detta gör att utbildade personer blir mycket eftertraktade av företagen i regionen.

För att möta dessa utmaningar och stärka banden mellan akademiker och arbetsgivare, introducerar Arvika Näringslivscentrum nätverket Unga akademiker i Västra Värmland. Vårt mål är att skapa ett forum där akademiker kan komma i kontakt med arbetsgivare och bygga en framgångsrik karriär i regionen.

Genom detta nätverk vill vi tillsammans med näringslivet lyfta fram behovet av kvalificerad arbetskraft och visa upp de många spännande karriärmöjligheter som Västra Värmland har att erbjuda. Nätverket ska fungera som en central mötesplats där akademiker kan nätverka med varandra och knyta kontakter med företag i Arvika, Eda och Årjäng.

Vi strävar efter att vara en värdefull resurs för att akademiker ska kunna forma en meningsfull karriär och bidra till regionens utveckling, och även för företagen för att de ska kunna hitta sin nästa medarbetare.

Målgrupp

Akademiker: Personer med en avslutad eller påbörjad examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola som är bosatt i, härstammar från eller är intresserad av att flytta till Västra Värmland.

Företag: Företag i Västra Värmland som vill bidra till nätverket och komma i kontakt med nya medarbetare. 

Kontakt

För att gå med i nätverket kan du antingen gå med i vår LinkedIn-grupp eller kontakta Sandra Wattle på sandra.wattle@aanc.se. Är ditt företag intresserad av att komma i kontakt med nätverket? Kontakta Sandra.

Alla nyheter