Hoppa till huvudinnehållet

Studera till sjuksköterska på distans från Arvika

Vi på Arvika Näringslivscentrum är glada att kunna erbjuda en ny möjlighet för invånare i Västra Värmland som är intresserade av att studera till sjuksköterska.

Från hösten 2024 kommer Högskolan i Dalarna att erbjuda Sjuksköterskeprogrammet på distans i samarbete med Region Värmland. Utbildningen är fortfarande platsbunden, där man sitter tillsammans med sina klasskamrater i Arvika. 

Konceptet kallas för studiegrupp, där de studerande från samma område samlas för att gemensamt följa undervisningen digitalt och ge varandra stöd under studietiden. Vi står redo att stötta de antagna genom att tillhandahålla studielokaler och teknisk utrustning för att delta i föreläsningar och seminarier från Högskolan i Dalarna.

Utbildningen sträcker sig över tre år och ansökningsperioden pågår fram till den 15 april. Ansökningar hanteras enligt vanliga processer. Blir man antagen och bor i Västra Värmland blir man placerad på Arvika Näringslivscentrum.

En viktig del av Sjukssköterskeprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen, där man får praktisk erfarenhet inom vården. Arvika och Eda kommuner kommer att erbjuda praktikplatser. I utbildningen ska man göra praktik inom slutenvård på sjukhus, öppenvård på vårdcentral och inom kommunen.

Med detta initiativ öppnas nya möjligheter för människor från Västra Värmland att följa drömmen om att bli sjuksköterska utan att behöva lämna hemorten.

All information om utbildningsplan, behörigheter och ansökan hittar du här

Alla nyheter