Hoppa till huvudinnehållet

Gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge

Ett förslag på en ny samverkansarena lanseras för att stärka gränsöverskridande samarbeten mellan Sverige och Norge. Nu har arbetet inletts.

Under onsdagen samlades för första gången gränskommittéerna ARKO och Värmland-Östfold tillsammans med Region Värmland på Arvika Näringslivscentrum för ett uppstartmöte och en workshop. Gemensamt har man tagit fram en förstudie som förhoppningsvis blir ett startskott för en ny och förstärkt samverkansarena, där man hoppas utveckla Sverige och Norge och stärka samarbetet över gränsen.

Efter förstudien har vi klargjort vilka områden, intressenter och finansiärer som är relevanta för ett framtida Interreg-projekt. Även om förstudien är fristående, kommer vi dra lärdomar från den. Vi strävar efter en ökad förståelse och aktiv dialog över hela gränsområdet och dess kommuner. Vårt mål är att säkerställa en starkare gränsregion genom nya samverkansplattformar, säger Birger Pettersson Wiik, Chef på Arvika Näringslivscentrum.

Beslutsfattare från kommunerna inom respektive gränskommittéer deltog aktivt i en heldag på Arvika Näringslivscentrum. Peter Söderström, ordförande för ARKO, fann dagen inspirerande då flera kommuner samlades för att gemensamt utbyta idéer och stärka gränsregionen genom att dra nytta av varandras styrkor.

Vi utforskade en mängd intressanta ämnen, såsom kompetensförsörjning, utbildning och konkreta samarbetsstrukturer. Det finns ett gediget intresse och ett tydligt behov av ett utvecklat samarbete, säger Peter Söderström, ordförande ARKO.

Från Värmland-Östfold deltog flera representanter som uppskattade dagen mycket. VD Alf S. Johansen delar sina reflektioner:

Det var trevligt att träffas på Arvika Näringslivscentrum och få möjligheten att möta kollegorna från ARKO. Vi strävar efter ett närmare samarbete mellan våra gränskommittéer, som båda arbetar med Värmland och Norge, säger Alf S. Johansen.

Redan i maj kommer nästa möte att äga rum med en särskild arbetsgrupp bestående av representanter från Arvika Näringslivscentrum, ARKO, Värmland-Östfold och Region Värmland.

Alla nyheter