Hoppa till huvudinnehållet

Arvika Näringslivscentrum skapar jobbmöjligheter: 67 studenter anställda under ett år

En nyligen genomförd utvärdering av examinerade studenter under perioden 2022–2023 visar att 67 studenter säkrade anställning efter att ha fullföljt sina yrkesförberedande utbildningar hos oss.

Arvika Näringslivscentrum erbjuder ett flertal yrkesförberedande utbildningar som en del av vår strävan att få fler människor i arbete. Genom Yrkeshögskolan i Arvika har vi etablerat en tradition av att skapa utbildningar i nära samarbete med näringslivet. Yrkeshögskolan har framför allt erbjudit utbildningar som är kopplade till den dominerande branschen i Arvika, nämligen industrin. Men den har också erbjudit andra typer av utbildningar för att möta olika behov. Från och med hösten 2024 utökas utbudet ytterligare med utbildningar inom IT och vård & omsorg.  

Under 2022 satsade vi på yrkesutbildningar genom den kommunala vuxenutbildningen, där vi introducerade flera nya utbildningar riktade mot branscher med personalbrist, såsom restaurang- och servicebranschen, industrin, handeln, barnomsorgen och vården. 

- Vårt mål var att identifiera yrken som skapar en smidig övergång för individer till nya arbetsmöjligheter samtidigt som vi stöttar branscher som kämpar med brist på arbetskraft, säger Sören Room, utbildningssamordnare för yrkesutbildningar.

67 studenter har säkrat anställning 
Satsningen har givit konkreta resultat. En uppföljning av examinerade studenter mellan den 1 juni 2022 och 1 juni 2023 visar att hela 67 personer har lyckats säkra anställning efter avslutad utbildning.  

- Vi är stolta över att ha spelat en roll i dessa individers övergång till arbetslivet. Att erbjuda relevanta och anpassade utbildningar utgör en central del i vårt uppdrag att få människor i arbete eller fortsatta studier, säger Birger Pettersson Wiik. 

Fortsatt uppföljning och utvärdering 
Hos oss studerar betydligt fler än de som läser yrkesförberedande utbildningar. Cirka en tredjedel av alla studenter läser svenska för invandrare (Sfi). Dessutom är det cirka en tredjedel som läser gymnasiala kurser för att kunna studera vidare på universitet eller högskola. Vi planerar även att följa upp och utvärdera hur många av dem som framgångsrikt når sina högre utbildningsmål. Dessutom vill vi öka antalet människor som kommer i jobb. 

- Resultatet av 67 personer i jobb ger oss en tydlig färdriktning och vind i seglen framåt. Vårt mål är nu att överträffa denna siffra, och vi räknar med ännu bättre resultat med under 2024 då vår första stora kull tar examen från yrkesvux, konstaterar Birger Pettersson Wiik. 

På bilden syns Sören Room och Birger Pettersson Wiik.

Alla nyheter