Hoppa till huvudinnehållet

Yrkesväg

Projektet Yrkesväg har som mål att bidra till en förbättrad integration och ökade möjligheter för personer som är födda utanför EU att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

I projektet utvecklas olika utbildningsinsatser integrerat med andra stödjande insatser för målgruppen. Detta görs i samverkan mellan vuxenutbildningen och andra aktörer i samhället som ansvarar för målgruppens integration.

Inom vuxenutbildningen i Arvika driver vi en rad olika utbildningsinsatser och med projektet Yrkesväg kommer vi att ha en intensiv utvecklingsperiod de närmaste åren. Detta gör att nya utbildningsinsatser startar och att den befintliga verksamheten kommer att ta andra former och ändra innehåll.

En sammanfattning skulle kunna vara att vi skiftar fokus från läromedelsbaserad undervisning till erfarenhetsbaserad undervisning där eleverna genom språkträningsplatser, praktik eller studiebesök får en konkret och praktisk erfarenhet av arbetsmarknad och arbetsliv. Det är sedan de gemensamma upplevelserna som kommer att ligga till grund för språkundervisningen. Med stöd i forskning och beprövad erfarenhet tror vi att detta arbetssätt kommer ge eleverna ökad motivation och ge språkutvecklingen en skjuts i riktning mot arbete och egen försörjning.

För att kunna erbjuda en erfarenhetsbaserad undervisning är vi alltid intresserade av att knyta kontakter med arbetsgivare som kan tänka sig samarbeta med oss kring upplägg av språkträningsplatser, praktik och studiebesök.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl, migrations – och integrationsfonden. 

www.yrkesvag.se

Kontakta oss

Anna-Maria Nykvist

Projektledare i Arvika
070–213 22 20
anna-maria.nykvist@aanc.se