Hoppa till huvudinnehållet

Projektstöd

Arvika Näringslivscentrum bistår privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer och ideella föreningar i Västra Värmland med en koordinator för projektstöd och projektansökningar.

Offentlig finansiering är en utmärkt möjlighet att delfinansiera projekt och investeringar och kan ses som ett komplement till andra typer av finansiering såsom eget kapital, banklån och riskkapital. De miljarder som myndigheter i Sverige, EU och Norden årligen delar ut i form av bidrag och andra typer av offentlig finansiering innebär förmånliga, men ofta okända, möjligheter att samfinansiera de flesta typer av projekt och investeringar.

Exempel på projekt- och investeringsområden som kan stödjas är:

– Forskning och utveckling (FOU)
– Miljö
– IT
– Utrustning, maskiner, byggnader
– Internationalisering
– Marknadsföring
– Media
– Kultur
– Kompetensutveckling
– Produkt- och tjänsteutveckling
– Energi
– Turism
– Lokala och regionala utveckling
– Projektexport
– Nyanställningar

I framtagandet av ansökan bistår Arvika Näringslivscentrum och koordinator för ansökningar av projektmedel i utformningen av övergripande projektstruktur, plan för genomförande och projektbudget. Vi kopplar projektets målsättningar och resultat till stödprogrammets mål och argumenterar för utdelning av stöd. Under ansökningsprocessen upprätthåller Arvika Näringslivscentrum löpande kommunikation med ansvarig myndighet som en servicefunktion. 

Kontakta oss

Andreas Slätt

Projektkoordinator
072–203 19 31
andreas.slatt@aanc.se