Hoppa till huvudinnehållet

Näringsliv och projekt

Vi strävar efter att spela en aktiv roll i att främja och stärka näringslivet i Västra Värmland.

En viktig del i vår verksamhet är vårt arbete för att främja kompetensutveckling inom näringslivet. Vi tror på att investera i människors förmågor och främja kontinuerligt lärande. Genom att erbjuda utbildning strävar vi efter att utrusta företag med den kompetens som behövs för att navigera framgångsrikt genom framtidens utmaningar.

Vi fungerar som en värdefull resurs för både privat och offentlig sektor, liksom för ideella organisationer och föreningar i Västra Värmland. Vi kan bistå med professionell hjälp och vägledning vid utformningen och hanteringen av projektstöd och ansökningar. På så vis strävar vi efter att underlätta och effektivisera processen för organisationer och företag i regionen.

Vi tar aktivt del i och driver projekt för att främja samhällsutvecklingen i Västra Värmland. Nedan finns information om vilka projekt vi för närvarande driver. 

Projekt och projektstöd

Tre kollegor sitter vid ett bord och arbetar
 

Projektstöd

Arvika Näringslivscentrum bistår privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer och ideella föreningar i Västra Värmland med en koordinator för projektstöd och projektansökningar.

 

SAIL-Interreg

SAIL-projektet syftar till att arbeta med stödsystemen och arbetsmarknaden kring unga, ge dem de verktyg och möjligheter de behöver för att återgå till arbete eller utbildning.

Tre elever studerar
 

Yrkesväg

Projektet Yrkesväg har som mål att bidra till en förbättrad integration och ökade möjligheter för personer som är födda utanför EU att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Andreas Slätt

Projektkoordinator
072–203 19 31
andreas.slatt@aanc.se