fbpx

Om oss

Arvika Näringslivscentrum Ek. För – En viktig pusselbit i den regionala utvecklingen.

Arvika Näringslivscentrum syftar till att främja en positiv utveckling för näringsliv och enskilda medborgare i västra Värmland. Detta gör föreningen genom att: Tillhandahålla lokaler för företag och organisationer. Tillhandahålla kompetens som möter utbildningsbehov för företag, organisationer och enskilda medborgare. Bidra till företagsutveckling, i första hand genom riktad utbildning av befintlig personal och utbildning till bristyrken. Samt bedriva vuxenutbildning som SFI, GymVux, YrkesVux och GrundVux.

Vår viktigaste uppgift är att få människor i arbete eller fortsatta studier. Vi skall även vara en attraktiv mötesplats som stimulerar till utbildning, utveckling, nätverkande och innovation.

Arvika Näringslivscentrum är en ekonomisk förening som ägs av: Arvika kommun, Westra Wermlands Sparbank, LO i Arvika och Eda, Företagarna i Arvika (FR) och IUC Westra Wermland.

Nedan kan du läsa om oss i vår digitala broschyr