fbpx

Mer än 100 jobb på Arvikas jobbmässa

Den 28 april ställer mer än 30 företag och utbildningsgivare ut på Arvikas jobb- och utbildningsmässa. Mässan sker på Arvika Näringslivscentrum mellan 0900–1300 och arrangeras av Arvika kommun tillsammans med projektet Utvecklingskontor västra Värmland. Arbetsgivare med minst 100 anställningar finns på plats med arbetstillfällen inom handel, besöksnäring, industri, kommunal service, sjukvård från både Arvika och Eda kommuner. Det finns både hel- och deltidsanställningar samt feriejobb att söka.

 

Syftet med mässan är att synliggöra jobb- och utbildningsmöjligheter för invånare från hela Värmland och är öppen för allmänheten mellan 0900–1300 den 28 april. Förutom utställare så finns det utrymmen för mingel och kaffe.

 

-Många arbetsgivare upplever nu att de efter pandemin saknar personal för att kunna återgå till ”normal” verksamhet som klarar både längre öppettider, semestrar för befintlig personal eller för att kunna växa, säger Erica Öjermark Strzelecka, Näringslivsutvecklare på Arvika kommun.

 

Som uppmärksammats på flera håll i media så är arbetslöshetssiffrorna tillbaka på en nivå långt innan pandemin och nu är vakanserna både i Sverige generellt och i Värmland på rekordhöga nivåer. Det här sker samtidigt som Norge har öppnat gränsen med ännu större brist på arbetskraft.

 

-Konsekvensen är att näringsliv och kommuner i västra Värmland upplever en konkurrens om kompetens som de måste agera på. Jobbmässa är en sådan aktivitet som får betydelse, säger Björn Arvidsson, projektledare för Utvecklingskontor västra Värmland.

 

Projekt Utvecklingskontor västra Värmland är ett samverkansprojekt mellan alla fyra gränskommunerna Arvika, Eda, Årjäng, Torsby samt Visit Värmland. Projektet ska dels stärka näringslivet i västra Värmland och bidra till långsiktig och hållbar utveckling, dels få fler invånare i gränskommunerna i utbildning mer anpassat till näringslivets behov. Projekten finansieras genom Tillväxtverket, region Värmland samt gränskommunerna och pågår till och med år 2023.

 

Kontaktuppgifter:  Arvika kommun, Erica Öjermark Strzelecka, Näringslivsutvecklare
erica.ojermark.strzelecka@arvika.se, 0570-819 27
Utvecklingskontor västra Värmland, Björn Arvidsson, projektledare
bjorn.arvidsson@aanc.se, 070-263 24 72