Yrkeskurser och yrkesutbildningar

Yrkesvux är statligt finansierad utbildning för vuxna med yrkesinriktning.

De statliga medlen söks i samverkan, det är flera kommuner i Värmlands län, som arbetar tillsammans för att tillhandahålla utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Utbildningarna kostar ingenting för eleven, däremot måste man själv bekosta kurslitteratur och arbetskläder. Utbildningarna är studiemedelsberättigande.

Yrkesvux vid komvux i Arvika erbjuder följande utbildningar denna period:

Barnskötare – påbyggnadsutbildning

Industri bas (under förutsättning att erforderliga beslut tas)

Vårdbiträde

Vård- och omsorgsutbildning, 1500 p

Aktuell kurslitteratur och ansökningsblankett hittar du under menyn Blanketter och dokument

Kontakta Vägledningscentrum för ytterligare information. Du kan maila på info.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare
Lars Olsson, tel. 0570-749 287 lars.olsson@aanc.se

Administratör
Bea Melwinson, tel. 0570-749 289 bea.melwinson@aanc.se

Annelie Robertsson, tel. 0570-749 286  annelie.robertsson@aanc.se