fbpx

Studieekonomi

Studier på grundläggande och gymnasial nivå vid vuxenutbildningen berättigar till studiemedel.

Din rätt till studiemedel beror dock på ett antal saker;

  • din ålder
  • studietakt
  • tidigare studier bl.a.

Om du har haft studiemedel tidigare kan du behöva redovisa godkända resultat innan CSN godkänner en ny studieperiod. Dessutom minskar antalet veckor du har rätt till studiemedel, även om du bara ansöker om bidragsdelen.

Om du gör förändringar i dina studier, t.ex. väljer bort en kurs och får sänkt studieomfattning så är det viktigt att meddela detta till CSN.

Om du blir sjuk när du studerar med studiemedel är det viktigt att anmäla det till Försäkringskassan

Ansökan

Du ansöker om studiemedel på CSN:s  hemsida

För att ansöka behöver du känna till din studieperiod, hur många poäng samt på vilken nivå du ska läsa.

För att CSN ska godkänna din studieperiod måste skolan intyga att du studerar och du själv måste göra en studieförsäkran på Mina sidor

Vid kursstarten erbjuder Vägledningscentrum stöttning vid datorn för dig som ska ansöka om CSN. Bokningsschema med tider finns då vid administrationen på Vägledningscentrum.

Studiestartsstöd

Sedan 1 juli 2017 finns ett särskilt studiestöd som heter Studiestartsstöd. Det är för dig som har kort tidigare utbildning och är arbetslös. Det är ett bidrag som man kan få under högst 50 veckor. För att ansöka, kontakta Vägledningscentrum.

SFI

Du kan inte söka studiemedel för studier på Sfi.