fbpx

Sfi-utbildningens uppbyggnad

Du kommer till Sfi för lärarledd undervisning 15 timmar per vecka. Självstudier kompletterar undervisningen. Utbildningen består av tre studievägar.

Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D

För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 utgörs av kurserna B, C och D

För dig som har gått grundskola i hemlandet.

Studieväg 3 utgörs av kurserna C och D

För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

<<Tillbaka till utbildning i Svenska för invandrare