Grundläggande vuxenutbildning

Alla våra kurser är webbaserade vilket betyder att du behöver ha dator, internet och vara van att arbeta vid datorn.

Förutom lärarledda lektioner och arbete i studieverkstaden måste du också göra arbete på datorn.

De kurser som erbjuds på plats är svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande nivån för åk 7-9. Vi erbjuder också ett antal orienteringskurser.

Kurserna svenska, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, geografi, religion, historia, grundläggande kurs i natur- och samhällsorienterande ämnen finns inte i det kursutbud som kan erbjudas på plats. Vid behov erbjuds kurserna på distans hos extern utbildningsanordnare men Du har tillgång till studieverkstad och datorer vid Arvika Näringslivscentrum.

Vi har kursstart flera gånger om året: vecka 3, 6, 10 (endast Svenska som andraspråk), 14, 19, 34, 36, 40, 45 och 49. Ansökningar ska vara hos oss:

Sista ansökningsdag 30 november för start vecka 3 och 31 maj för start vecka 34.

För övriga kursstarter ska du söka två veckor före.

På den här sidan hittar du amälningsblanketten som du skriver ut, fyller i och skriver under för hand.

Ansökan lämnas på Vägledningscentrum och du kan kontakta oss om du vill ha ytterligare information. Du kan maila på info.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare

Lars Olsson, tel. 0570-749 287   lars.olsson@aanc.se

Helena Johannesson, tel. 0570-749 294   helena.johannesson@aanc.se

Administratörer

Bea Melwinson, tel. 0570- 749 289    bea.melwinson@aanc.se

Annelie Robertsson, tel. 0570-749 286   annelie.robertsson@aanc.se

Av oss kan du även få information om studiestöd och CSN frågor.