fbpx

Information med anledning av Covid-19

Tillfälliga ändringar på vuxenutbildningen!

  • Riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om någon i ditt hushåll blir sjuk i Covid-19>> Än är spridningen inte under kontroll – det är viktigt att följa riktlinjerna för att åter dämpa smittan! Därför ska du sätta dig i karantän, alltså stanna hemma, en vecka om någon i familjen är sjuk! Utöver detta ska du följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som vanligt. 
  • För att begränsa smittspridning bedrivs komvux-undervisning i en kombination av fysiska träffar i små grupper och fjärrundervisning (interaktiv undervisning med informations- och kommunikationsteknik såsom dator, webbkamera, mikrofon osv, där lärare och elev är åtskilda i rum men inte i tid). Kurserna genomförs via It’s Learning och ibland undervisar läraren framför webb-kamera. Du måste delta i dessa forum för att räknas som aktiv studerande.
  • Studieverkstan är åter öppen för små grupper. Sköt handhygien och städa din arbetsplats. Håll avstånd! Är det trångt, kom tillbaka en annan tid.
  • Nya elever tas emot på Sfi.  Undervisning bedrivs i mindre grupper och där det är möjligt på distans. Vi återgår till ordinarie undervisning så snart nationella beslut kommer.
  • Prövningar kommer att kunna genomföras under våren 2021. Du som anmält dig kommer att få specifik information om hur det ska gå till.
  • Våren 2021 har Skolverket beslutat att Nationella prov ej ingår i den kommunala vuxenutbildningen.

Vi följer Arvika kommuns arbete med att minska smittspridning. Du kan läsa mer om det arbetet om du klickar på denna länk som tar dig till www.arvika.se och Covid-19-informationen där>>