fbpx

Studiebibliotek

På Studiebiblioteket finns tillgång till referenslitteratur. Böckerna kan endast läsas på plats på Lärcentrum.

Ett exemplar av kurslitteraturen finns till de utbildningar som är knutna till Lärcentrum 1.