Aktuella högskole-/universitetsutbildningar

Karlstads universitet har beslutat att vi hösten 2019 får genomföra Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass årskurs 1-3. Våren 2020 återkommer Förskollärarprogrammet. Om du redan nu har frågor kring behörigheter kan du kontakta vår studie-och yrkesvägledare Lars Olsson tfn 0570-749 287, lars.olsson@aanc.se.

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass åk. 1-3, hösten 2019

Förskollärarprogrammet, våren 2020