Avslutning för Barnskötarna

 

Den 19 december var det sista träffen för det gäng som under 2018 valt att läsa kurspaketet Barnskötare Bas vid den kommunala vuxenutbildningen. Kurserna de läst är nio av de programgemensamma för Barn- och fritidsprogrammet som ungdomsgymnasiet erbjuder.

Arbetsgivarna i vår kommun säger att det råder brist på utbildad personal, både fritidspedagoger och barnskötare. Här finns chansen att förse arbetsplatserna med kompetent personal och flertalet av våra elever kommer att gå ut i arbete.

De nio kurserna man läst under året är ett kurspaket, beslutat och utvalt av skolverket och som arbetsgivare i Arvika kommun säger är tillräckligt för att man ska få arbeta som barnskötare på förskolor och fritidshem.

Vi har som mål att framöver erbjuda de kurser som återstår för att skapa en komplett barnskötarutbildning.

Vi önskar det här gänget varmt lycka till framöver!