fbpx

Arvika Näringslivscentrum tilldelas 6,5 miljoner för ett Interreg-projekt

Efter ett initiativ från gränskommittén ARKO har Arvika Näringslivscentrum och Högskolesenteret i Kongsvinger tilldelats EU-medel på 6,5 miljoner för att stärka arbetet som görs för unga som står utanför arbetsmarknaden.

– För mig är det en hjärtefråga, säger Birger Pettersson Wiik, Verksamhetschef på Arvika Näringslivscentrum.

 

Långvarigt utanförskap från arbete och utbildning över tid för med sig flera negativa konsekvenser, och då speciellt för unga människor. Kommunerna i ARKO-regionen har lika många utmaningar gällande arbetsliv som demografi. Ett gemensamt gränsöverskridande Interreg-projekt mellan Sverige och Norge blev därför en anledning till att skapa gemensamma möjligheter för goda exempel tvärs över gränserna som skall ge ett mervärde och tydlig effekt genom utbyte av ländernas kunskap.

 

Under 2022 har Arvika Näringslivscentrum (ANC) och Högskolesenteret i Kongsvinger (HiK) gemensamt jobbat ihop för att landa ett större projekt som tacklar ovan problemställning och därigenom skapar en interregional arena för att stärka det arbete som görs för unga utanför arbetslivet. Tillsammans med samarbetspartners i projektet är fokus på att skapa en ny och gränsöverskridande arena och aktivt arbeta för en positiv förändring.

 

Svaret på det samarbetet blev interreg-projekt SAIL som på ”svorsk/a” blir samarbeid-arbetskvalificering-inkludering-livsmestring – (SAIL).

 

Arvika Näringslivscentrum blir projektägare

ANCs chef Birger Pettersson Wiik är jätteglad över tilldelning av miljonstöd för att genomföra detta gränsöverskridande projekt:

 

För mig är den här typen av projekt en hjärtefråga, då jag tycker att vi generellt sett måste bli bättre på att nå målgruppen. SAIL:s övergripande mål är att samarbeta över gränserna för att hjälpa till att lösa gemensamma utmaningar med unga människor som har långvarigt utanförskap från arbete, utbildning och träning. Nu får vi chansen att göra det tillsammans med våra norska vänner, Arvika och Årjäng i synergi. Det här är jättespännande och framför allt har vi själva varit projektägare runt skrivandet och sammansättning runt teamet som gjort det här, säger Birger Pettersson Wiik.

 

Den primära målgruppen för projektet är unga utanför arbetslivet (18–36 år), men SAIL kommer även att stärka teamet kring målgruppen. Detta kommer att ske genom fyra insatspunkter med fokus på den offentliga hjälpapparaten, arbetsgivare, utomstående respektive interregional interaktion. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna i gränsregionen ARKO och Årjängs kommun.

 

Marianne Olsen Bröntveit som var projektledare från HiK berättar vidare att från norsk sida har Landstinget Innlandet och ARKO var två bra partners för att stödja projektet:

 

Det har varit viktigt för oss att ha ett nära samarbete med den offentliga hjälpapparaten på båda sidor om gränsen under utvecklingen av projektet, så att det går i takt med vad de behöver och vill ha av ett sådant gränslöst samarbete, förklarar Marianne Olsen Brøntveit.

 

Kommunalrådet nöjd över projektet

För Arvikas räkning har kommunalråd Peter Söderström bara positiva saker att säga om 3-års projektet:

 

Det jag verkligen gillar med det här projektet är det gränslösa tänket, vilket jag vet att den norska sidan också har tilltalats av; hur vi tillsammans över gränserna kan använda varandras kompetenser, möjligheter, resurser och arbetsmarknad. För det är de facto så att vi trots vår närhet till Norge har vi och dem olika s.k. ordnade helheter för hur vi ser och möter andra människor i utsatta situationer. Med det här i mitt tycke unika projektets potential att bolla, jämföra och dra nytta av varandra, avslutar Söderström.

 

Projektet SAIL kommer skapa nya relationer och interaktionsarenor som indirekt ger värdeskapande långt utanför projektets ram. Samtidigt bidrar detta till en viktig kultur för lärande, arbetsinkludering och ger förutsättningar för en region (tillsammans på norsk och svensk sida) som tar sig an utmaningar, finner lösningar och växer tillsammans genom det. Kort och gott en grogrund för ett bra Interreg-projekt, framtida samarbeten, relationer och vänskap.

 

Projektet startas upp under 2023. Länk till Interreg finner du här: www.interreg-sverige-norge.com