fbpx

Uppdragsutbildning Västra Värmland

2022-09-28

Uppdragsutbildning Västra Värmland är ett standardiserat arbetssätt för att effektivt, ekonomiskt och kvalitativt tillgodose arbetsplatsers fortbildningsbehov. Målet är att skapa en hållbar modell för samordnad…

Läs mer >

Preparandkurser i Matematik

2022-09-9

Har du tänkt läsa matematik 1 eller matematik 2 men känner dig osäker på dina förkunskaper? Vi erbjuder en preparandkurs i matematik på 10 veckor…

Läs mer >