Genomförda utbildningar

”Att starta eget”

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en föreläsningsserie om ”Att starta eget”. Arvika kommun är initiativtagare. Första tillfället var 19 oktober och föreläsare var Erik Nordlöf, Set sail fitness/ Crossfit mejeriet. Deltagarantalet var stort, 37 stycken. Innehållet för följande kvällar kan du se nedan. Program  

Läs mer

”Hela Sverige hånglar” , Klas Hallberg

Startdatum: 2018-10-29 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-29 | Utbildare: Klas Hallberg

Välkommen till ”Hela Sverige Hånglar” – En humoristisk inspirationsföreläsning om att leva innan man dör. Klas Hallberg är aktuell med sin turné ”Hela Sverige hånglar” som är en vildsint uppmaning till oss alla att leva innan vi dör. På beställning av Arvika Näringslivscentrum gör han även ett stopp i aulan på Ingesunds Musikhögskola. Klas: ”Jag tycker …

Läs mer

”Atex Direktiv – Elinstallationer och klassning av riskområden med explosiv gas och dammatmosfär”

Startdatum: 2018-10-31 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-24 | Utbildare: Kent Ruuth

Välkommen på en tre dagars utbildning 31 oktober samt 1 och 2 november 2018, kl. 08.30-15.30 på Arvika Näringslivscentrum. Kursen vänder sig till dig som arbetar med elinstallationer och elutrustning där explosionsrisk kan uppkomma. Vi går igenom vad du behöver veta för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv …

Läs mer

Anläggningsskötare – automatiskt brandlarm

Startdatum: 2017-03-22 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-13 | Utbildare: Per Sundbye

Välkommen till en heldagsutbildning den 22 mars 2017 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Enligt försäkringsbolagens regler SBF 110 (tidigare RUS 110) och avtal med räddningstjänsten är du som ägare/innehavare av ett automatiskt brandlarm skyldig att ha minst två utbildade anläggningsskötare. Det är bara utbildad personal som får gå in och stänga av en sektion i …

Läs mer

Anläggningsskötare – automatiskt brandlarm

Startdatum: 2016-06-14 | Sista anmälningsdatum: 2016-06-06 | Utbildare: Jimmy Åhs, Brandskyddsföreningen

Kursen vänder sig till anläggningsskötare samt andra ansva­ri­ga för brandlarmet hos er. Välkommen till en heldagsutbildning den 14 juni 2016, kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum Utbildningens innehåll

Läs mer

Arbete på väg nivå 2

Startdatum: 2018-10-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-09 | Utbildare: Lars Häggström

Till Dig som arbetar på eller vid väg där Trafikverket är väghållare En heldagsutbildning 24 oktober 2018, kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum. Kursdeltagaren ska efter utbildningen:  Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.  Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att …

Läs mer

Arbete på väg nivå 2

Startdatum: 2017-02-22 | Sista anmälningsdatum: 2017-02-07 | Utbildare: Lars Häggström

Till Dig som arbetar på eller vid väg där Trafikverket är väghållare. En heldagsutbildning. 22 februari 2017, kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att …

Läs mer

Arbete på väg: Nivå 2

Startdatum: 2017-10-31 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-16 | Utbildare: Lars Häggström

En heldagsutbildning 31 oktober 2017, kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. …

Läs mer

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 3A/UTMÄRKNINGSANSVARIG

Startdatum: 2017-03-29 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-14 | Utbildare: Lars Häggström

Välkommen till en tvådagarsutbildning 29 och 30 mars 2017 kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum. Nivå 3A/utmärkningsansvarig enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare …

Läs mer

Att bemöta utmanande kunder, platser kvar.

Startdatum: 2018-04-20 | Sista anmälningsdatum: 2018-04-03 | Utbildare: Christer Isehag

Arvika Näringslivscentrum den 20 april 2018 kl 08.30-16.00 Du som arbetar med människor och service möter med jämna mellanrum kunder som är arga eller upprörda. Skaffa dig verktyg att hantera den stress som uppstår i mötet med en negativ kund. Lär dig vända situationen från försvar till samförstånd. Med mer förståelse för kunden och kunskap …

Läs mer

BAM-Bättre arbetsmiljö

Startdatum: 2018-03-06 | Sista anmälningsdatum: 2018-02-16 | Utbildare: Björn Hagel, NERCIA utbildning

Tre heldagar 6, 13 och 14 mars 2018, 08.00-16.00, på Arvika Näringslivscentrum Målgrupp: Chefer och ledare med personalansvar samt skyddsombud. Min 10 max 12 deltagare. Syfte och mål: Målet med utbildningen är att aktivt arbeta/genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen. Utbildningen syftar till att verka för en god arbetsmiljö. Utbildningens innehåll och anmälan

Läs mer

Bas-P & Bas-U november 2018

Startdatum: 2018-11-29 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-14 | Utbildare: Göran Andersson Nercia utbildning

En heldagsutbildning 29 november 2018, kl. 08.00-17.00 på Arvika Näringslivscentrum. Det finns ett krav från Arbetsmiljöverket, på dokumenterad kunskap för BAS-P och BAS-U. Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses …

Läs mer

Bli ledare!

Startdatum: 2018-11-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-26 | Utbildare: Christina Haugsöen

Fyra dagar 12, 13 och 26 november samt 19 december 2018, 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Om att inspirera, skapa engagemang och få medarbetare att göra ett bra jobb. Välkommen till en utbildning som tar tillvara dina personliga egenskaper, lär dig kommunicera ditt ledarskap och driva förändringar med medarbetarnas förståelse och stöd. Ditt ledarskap bygger på vem …

Läs mer

Brandskyddsutbildning-SBA

Startdatum: 2016-09-28 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-21 | Utbildare: Lars-Erik Sjöö

Personal som är ansvarig på arbetsplatsen är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget. Det är ett krav från lagstiftningen enligt föreskrifterna MSB 2004:3 med internkontroll av brandskyddet på din arbetsplats. …

Läs mer

Brandskyddsutbildning-SBA

Startdatum: 2017-03-30 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-20 | Utbildare: Lars-Erik Sjöö

Välkommen till en halvdagsdagsutbildning den 30 mars 2017 kl 08.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Personal som är ansvarig på arbetsplatsen är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget. Det är ett krav …

Läs mer

El för mekaniker

Startdatum: 2016-10-05 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-19 | Utbildare: Kjell Karlsson Nercia utbildning

5 dagars utbildning 5,6,7 oktober och 11,12 oktober 2016 kl. 8.30 -16.30 på Arvika Näringslivscentrum Det finns möjlighet att anmäla sig till den första dagen – 5 oktober för de som bara behöver utbildningen ”Skötsel av elanläggningar” Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade. Senaste standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3, …

Läs mer

El för mekaniker – 5 dagar

Startdatum: 2017-09-20 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-05 | Utbildare: Kjell Karlsson Nercia utbildning

5 dagars utbildning 20, 21, 22, 27 och 28 september 2017 kl. 8.30 -16.30 på Arvika Näringslivscentrum Det finns möjlighet att anmäla sig till den första dagen – 20 september för de som bara behöver utbildningen ”Skötsel av elanläggningar” Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade. Senaste standarden SS-EN 50110-1 …

Läs mer

Elinstallationsreglerna repetition, nr 588

Startdatum: 2018-11-20 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-13 | Utbildare: EUU

Välkommen till en heldagskurs ”Elinstallationsreglerna repetition” 20 november 2018 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Ny utgåva! Elinstallationsreglerna, eller SS 436 40 00 som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet mot olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som …

Läs mer

EMC – Elektromagnetisk kompatibilitet

Startdatum: 2016-09-12 | Sista anmälningsdatum: 2016-08-26 | Utbildare: Göran Gustavsson

2 halvdagar 12 och 13 september 2016 dag 1 kl. 13.00–16.00 och dag 2 kl. 08.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. EMC-utbildning är en bra grund för bättre produktprestanda. EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet, alltså förmågan hos en apparat/utrustning eller system som ska fungera i sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i dess omgivning (tex …

Läs mer

ESA 14

Startdatum: 2018-01-25 | Sista anmälningsdatum: 2018-01-10 | Utbildare: Kjell Fryklund

Välkommen till en heldagsutbildning ESA 14. 25 januari 2018 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex stolpburna och markförlagda elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m m. Enligt Arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare skyldighet att utbilda sin personal så …

Läs mer

ESA 14

Startdatum: 2016-10-25 | Sista anmälningsdatum: 2016-10-10 | Utbildare: Kjell Fryklund

Välkommen till en heldagsutbildning ESA 14. 25 oktober 2016 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex stolpburna och markförlagda elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m m. Enligt Arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare skyldighet att utbilda sin personal så …

Läs mer

ESA 14

Startdatum: 2017-11-02 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-18 | Utbildare: Kjell Fryklund, Kjell Korpås konsult AB

Välkommen till en heldagsutbildning ESA 14.  2 november 2017 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex stolpburna och markförlagda elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m m. Enligt Arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare skyldighet att utbilda sin personal så …

Läs mer

ESA 14 Obs! kort anmälningsdatum

Startdatum: 2017-01-26 | Sista anmälningsdatum: 2017-01-12 | Utbildare: Kjell-Åke Fryklund

Välkommen till en heldagsutbildning ESA 14. 26 januari 2017 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex stolpburna och markförlagda elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m m. Enligt Arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare skyldighet att utbilda sin personal så …

Läs mer

ESA vattenvägar-vattenskraftens säkerhetsanvisningar

Startdatum: 2016-04-28 | Sista anmälningsdatum: 2016-04-13 | Utbildare: Kjell-Åke Fryklund

Välkommen till en heldagsutbildning 28 april 2016, kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum Utbildningen vänder sig till alla som är involverade i planering och genomförande av arbeten i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar – underhållspersonal, tekniker hos eldistributörer, elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar samt entreprenörer som utför arbete på vattenkraftstationer Sista anmälningsdag 13 april 2016. Kostnad 4100:- Fika …

Läs mer

Excel 2010 forts. steg 2

Startdatum: 2016-10-25 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. I denna kurs kommer vi att gå in lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med mer komplexa funktioner, koppla ihop olika arbetsböcker, samt använda olika Excelmetoder för att förenkla arbetet. Vi kommer …

Läs mer

Excel 2010 Forts. steg 2

Startdatum: 2018-04-20 | Sista anmälningsdatum: 2018-04-11 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Välkommen till en 4 gånger tre timmars utbildning i Excel 2010 – forts steg 2, fredagar 20 april, 27 april, 4 maj och 11 maj 2018, kl. 13.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Kalkylera på djupet med Excel …

Läs mer

Excel 2010 forts. steg 2

Startdatum: 2017-04-06 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-29 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Välkommen till en utbildning i Excel forts. steg 2, 4 gånger á tre timmar, torsdagar, 6 april, 13 april, 27 april och 4 maj 2017. Kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer vi att …

Läs mer

Excel 2010 forts. steg 3

Startdatum: 2016-11-29 | Sista anmälningsdatum: 2016-11-15 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. I denna kurs kommer vi att gå ännu lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med alltmer komplexa funktioner, jobba med makron samt koppla formulärkontroller till dessa. Vi jobbar fortsatt med att använda …

Läs mer

Excel 2010 steg 1

Startdatum: 2017-03-10 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-01 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar, fredagar 10 mars, 17 mars, 24 mars  och 31 mars 2017, kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Excel 2010 steg 1 I …

Läs mer

Excel 2010 steg 1

Startdatum: 2016-09-06 | Sista anmälningsdatum: 2016-08-23 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. I denna kurs kommer ni att lära er mer om de verktyg och funktioner som finns i kalkylprogrammet Excel 2010. Vi kommer att jobba med hantering av arbetsböcker, använda bladflikar, samt grundläggande programinställningar. Vi kommer …

Läs mer

Excel 2010 steg 1

Startdatum: 2017-05-11 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-02 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar, torsdagar 11 maj, 18 maj, 1 juni och 8 juni 2017, kl. 13.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Pris 3500:- inkl fika och material Utbildningens innehåll

Läs mer

Excel 2010 steg 1

Startdatum: 2017-03-09 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-01 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1, fyra tillfällen á tre timmar, torsdagar 9 mars, 16 mars, 23 mars  och 30 mars 2017, kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer ni att lära …

Läs mer

Excel 2010 steg 1 (Fullbokad)

Startdatum: 2018-04-20 | Sista anmälningsdatum: 2018-04-11 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar, fredagar 20 april, 27 april, 4 maj och 11 maj 2018, kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Kalkylera på rätt sätt med …

Läs mer

Excel 2010 steg 1, eftermiddag, 24 augusti

Startdatum: 2017-08-24 | Sista anmälningsdatum: 2017-08-14 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar. Torsdagar: 24 augusti, 31 augusti, 7 september och 14 september 2017, kl. 13.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer ni att lära er mer om de verktyg och funktioner som finns i kalkylprogrammet Excel 2010. Vi kommer att jobba med …

Läs mer

Excel 2010 steg 1, november 2018

Startdatum: 2018-11-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-05 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Excel 2010 steg 1 Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar, måndagar 12, 19, 26 nov och 3 dec 2018 kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Kalkylera på rätt …

Läs mer

Excel 2010, fortsättning steg 2, eftermiddag, 19 september

Startdatum: 2017-09-19 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-11 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en 4 gånger tre timmars utbildning i Excel 2010 – forts steg 2. T isdagar: 19 september, 26 september, 3 oktober och 10 oktober 2017. Kl. 13.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer vi att gå in lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med mer komplexa funktioner, koppla …

Läs mer

Excel 2010, fortsättning steg 2, förmiddag 19 september

Startdatum: 2017-09-19 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-11 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en 4 gånger tre timmars utbildning i Excel 2010 – forts steg 2. Tisdagar: 19 september, 26 september, 3 oktober och 10 oktober 2017. Kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer vi att gå in lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med mer komplexa funktioner, koppla ihop …

Läs mer

Excel 2010, fortsättning steg 2, förmiddag 24 augusti

Startdatum: 2017-08-24 | Sista anmälningsdatum: 2017-08-14 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en 4 gånger tre timmars utbildning i Excel 2010 – forts steg 2. Torsdagar: 24 augusti, 31 augusti, 7 september och 14 september 2017. Kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer vi att gå in lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med mer komplexa funktioner, koppla ihop …

Läs mer

Få platser kvar! Avancerat inköp – Ta inköp till nästa nivå, tre dagar

Startdatum: 2018-11-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-23 | Utbildare: Christian Werngren Silf Competence AB

För dig som arbetat med inköp och är redo att ta inköpsfunktionen till nästa nivå. Få platser kvar! Avancerat inköp – Ta inköp till nästa nivå Välkommen till en 3 dagarsutbildning på Arvika Näringslivscentrum 12-14  november 2018 En Utbildning som ger dig effektiva verktyg som starkt förbättrar inköpsavdelningens resultat. Leverantörsbedömning och Leverantörsutveckling för att skapa …

Läs mer

Föreläsning- Mångkulturell kompetens

Startdatum: 2016-11-02 | Sista anmälningsdatum: 2016-10-28 | Utbildare: Madeleine Eriksson

Till dig som arbetar med integration och nya svenskar En föreläsning om den arabiska kulturen och dess värderingar och vad som händer i mötet med den svenska. Arvika Näringslivscentrum onsdag 2 november kl. 9-12. Pris 295:- Jennie Baumann 0570-749 202 Program

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara

Startdatum: 2016-09-21 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-13 | Utbildare: Ola Åkesson

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning. Pris: 2500:- Lunch fika och kursmaterial ingår. Kursens innehåll

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara

Startdatum: 2018-10-19 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-11 | Utbildare: Brandskyddsföreningen Värmland

Välkommen till en heldagsutbildning den 19 oktober 2018 kl 09.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Syfte De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara måste utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren ska vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet som importen eller …

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara

Startdatum: 2016-05-10 | Sista anmälningsdatum: 2016-04-30 | Utbildare: Ola Åkesson

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning. Kursinnehåll

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara

Startdatum: 2017-04-06 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-28 | Utbildare: Ola Åkesson

Välkommen till en heldagsutbildning den 6 april 2017 kl 09.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning. Utbildningsplan

Läs mer

Gode män och förvaltare

Startdatum: 2018-04-05 | Sista anmälningsdatum: 2018-03-12 | Utbildare: Jan Wallgren, WJ konsult i Lidköping AB

Socialtjänstens roll i förhållande till överförmyndarnämnden. 5 april  2018, 13.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum Målgrupp: Personal inom bl.a socialtjänsten. Kursinnehåll: ·    Socialtjänstens anmälningsskyldighet till överförmyndarnämnden ·    Sekretessförhållandet mellan socialtjänsten och överförmyndarnämnden ·    Jävsförhållanden ·    Vad är de överförmyndarnämndens roll och ansvar ·    Vilka är de grundläggande förutsättningarna för godmanskap och förvaltarskap ·    Vad ingår i den gode mannens eller förvaltarens uppdrag Innehåll och …

Läs mer

Grundkurs i klarspråk, platser kvar.

Startdatum: 2018-10-11 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-08 | Utbildare: Nina Wiklander

Förlängd ansökan! 11 oktober 09.00-12.00 2018 på Arvika Näringslivscentrum. Wikoms grundkurs i klarspråk tar sikte på textens funktion för läsaren. Vad gör en text lätt respektive svår, och hur skapar man riktigt läsvänliga texter? Diskussion och exempel får stort utrymme när vi tillsammans med kursdeltagarna reder ut hur klarspråk fungerar och vilken nytta det gör. Kursen …

Läs mer

Grundläggande hydraulik 4 dagar

Startdatum: 2018-02-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-01-17 | Utbildare: Kjell Olsson, ARCC Utbildning AB

Fyra dagars utbildning 12-15 februari 2018 på Arvika Näringslivscentrum. Målgrupp: Personal som arbetar med service och underhåll av maskiner innehållande hydraulik  Syfte och mål: Kursen syftar till att öka personsäkerhet vid arbete på hydrauliska maskiner. Kursen syftar också till att öka driftsäkerheten samt minska tid och kostnad för reparationer hos företagets maskiner. Efter kursen ska …

Läs mer

Grundutbildning i MI, Motivational Interviewing

Startdatum: 2017-09-27 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-08 | Utbildare: Kajsa Bellman Blomberg

Heldagar, 27-29 september kl. 09.00-16.00 Grundutbildningen fördelas på 3 heldagar. Under utbildningen kommer du att få förståelse och praktisk tillämpning av motiverande samtal. Vi varvar teorier med praktiska övningar för att du ska känna dig bekväm med metoden. Förhållningssättet i MI lägger grunden för ett gott bemötande och det goda samtalet. Innehåll samt anmälan  

Läs mer

Hjälp på väg, 15 mars 2018

Startdatum: 2018-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-03-08 | Utbildare: Niklas Skoog

Välkommen till en endags-utbildning den 15 mars 2018 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Kursmål Ska få de kunskaper du behöver för att kunna agera på ett riktigt sätt vid en trafikolycka, både vad det gäller att förhindra att olyckan ytterligare förvärras, men också hur du hanterar skadade på en olycksplats. I detta ingår: – Grundläggande …

Läs mer

Hot och våld

Startdatum: 2018-04-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-03-28 | Utbildare: Sven Tillman

Arvika Näringslivscentrum 12 april 2018 kl. 09.00 – 16.00 Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt och ökande arbetsmiljöproblem. Vi drabbas även i Arvika. Den här utbildningen ger dig och din arbetsplats möjlighet, kunskap och …

Läs mer

Injustering av luftflöden

Startdatum: 2016-06-15 | Sista anmälningsdatum: 2016-06-01 | Utbildare: Mats Nilsson

Till dig som arbetar med ventilationssystem. Tre dagars utbildning på Arvika Näringslivscentrum i samarbete med Teknologisk Institut. 15 till 17 juni 2016 En riktigt gjord injustering leder till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- eller radonproblem. Vi ger dig kunskap genom praktisk injustering på verklig installation, stärker din teoretiska kunskap och …

Läs mer

Installationer i Explosionsfarliga områden

Startdatum: 2018-10-02 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-10 | Utbildare: Ulrika Nilsson Teknologiskt Institut

Välkommen på en tre dagars utbildning 2, 3 och 4 oktober 2018, kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Kursen vänder sig till dig som arbetar med elinstallationer och elutrustningar i miljö där explosionsrisk kan uppkomma. Vi tar upp de explosionsrisker som kan finnas vid explosiv atmosfär från brandfarlig vara eller brandfarligt damm. Vi går igenom gällande …

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Startdatum: 2016-09-13 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-07 | Utbildare: Lennart Wassberg EUU

En heldagsutbildning 13 september 2016 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. ”Kontroll före idrifttagning” kan betraktas som den viktigaste kontrollen inom elteknikbranschen och är därför ett krav från Elsäkerhetsverket. Fungerar anläggningen på rätt sätt? Varje installation och montage ska under uppbyggnad eller komplettering inspekteras. Innan anläggningen tas i drift ska den provas i betryggandeomfattning. Syftet med dessa …

Läs mer

Kursen full. Grundläggande hydraulik

Startdatum: 2018-09-25 | Sista anmälningsdatum: 2018-08-29 | Utbildare: Kjell Olsson ARCC Utbildning

25-28 september 2018, 08.00-16.30, på Arvika Näringslivscentrum Målgrupp: Personal som arbetar med service och underhåll av maskiner innehållande hydraulik Syfte och mål: Kursen syftar till att öka personsäkerhet vid arbete på hydrauliska maskiner. Kursen syftar också till att öka driftsäkerheten samt minska tid och kostnad för reparationer hos företagets maskiner. Efter kursen ska personalen ha …

Läs mer

Mångkulturell kompetens, om den arabiska kulturen och mötet med den svenska.

Startdatum: 2018-05-08 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-07 | Utbildare: Madeleine Eriksson

Arvika Näringslivscentrum. Tisdag 8 maj 2018 kl. 13.00–16.00 Att flytta till Sverige eller att som svensk möta nyinflyttade innebär att värderingar helt plötsligt står i motsats till och ibland även i kollisionskurs med varandra. Bagateller som att bestämma tid för möten, ta initiativ, hälsa, sätta gränser m.m. kan ställa till problem. Vi behöver kunskap, förståelse, …

Läs mer

Maskinsäkerhet/CE, tre dagar

Startdatum: 2018-11-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-23 | Utbildare: Klas Hansson JL Safety AB

Till dig som ansvarar för maskinsäkerhet och CE-märkning Maskinsäkerhet/CE Om direktiv, arbetsmetoder och programvara. Välkommen till tre dagars utbildning, 12-14/11 på Arvika Näringslivscentrum. Dag 1 – Grunderna i maskinsäkerhet (CE), 09.00-16.30 Här guidar vi dig genom definitioner, krav på tillverkare och användare av maskiner. Vi tittar även på andra direktiv som kan beröra maskiner. Dag …

Läs mer

Motiverande samtal, Mi

Startdatum: 2018-09-27 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-06 | Utbildare: Dick Ullerteg

”Motiverande samtal”  Tre heldagar 27-28 september samt 19 oktober, 08.30-15.45, 2018 på Arvika Näringslivscentrum.  MI- Motiverande samtal, är en samtalsmetod med fokus på att skapa ett gott samarbete samt att väcka och förstärka motivation.  Motivation kan vara i förhållande till att vidmakthålla, påbörja eller sluta med beteenden och förändringar.  Under utbildningen resonerar vi om förändringsprocesser, …

Läs mer

Ny förvaltningslag

Startdatum: 2018-01-30 | Sista anmälningsdatum: 2018-01-15 | Utbildare: Hans Gåsste, Ove Axelsson

En heldagsutbildning den 30 januari 2018 kl. 09.00-16.00  på Arvika Näringslivscentrum Den nuvarande förvaltningslagen som trädde ikraft 1987 kommer att ersättas av en ny förvaltningslag den 1 juli 2018. Förvaltningslagens syfte har varit och är att värna den enskildes rättssäkerhet gentemot våra förvaltningsmyndigheter. Det är en ”manual” som beskriver hur myndighet skall hantera och avgöra …

Läs mer

Ny succé-föreläsning, Framgång är en färdighet

Startdatum: 2017-10-09 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-05 | Utbildare: Mikael Södermalm

9 oktober 2017, kl. 18.00–21.00 i Hörsalen på Arvika Näringslivscentrum. Pris 395:- Välkomna att möta Michael Södermalm som idag är landets hetaste och mest eftertraktade föreläsare, inspiratör och mentala coach! Michael kommer att hjälpa dig att få massor av nya tankar, idéer och insikter om hur du kan motivera dig själv och inspirera andra att …

Läs mer

Nya Behörighetsreformen – 2017

Startdatum: 2017-06-15 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Utbildare: Kjell Karlsson Nercia utbildning

Välkommen till en heldagsutbildning 15 juni 2017 kl. 8.00 -16.00 på Arvika Näringslivscentrum Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder i kraft den 1 juli 2017. Under utbildningsdagen går vi igenom vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig och ditt företag. Samtliga som blir påverkade av den nya elsäkerhetslagen och behörighetsreformen som träder i kraft …

Läs mer

Nya Behörighetsreformen – 2017

Startdatum: 2017-02-24 | Sista anmälningsdatum: 2017-02-09 | Utbildare: Kjell Karlsson Nercia utbildning

Välkommen till en heldagsutbildning 24 februari 2017 kl. 8.00 -16.00 på Arvika Näringslivscentrum Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder i kraft den 1 juli 2017. Under utbildningsdagen går vi igenom vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig och ditt företag. Utbildningsplan

Läs mer

Nya dataskyddsförordningen GDPR, 11 april 2018, platser kvar

Startdatum: 2018-04-11 | Sista anmälningsdatum: 2018-04-03 | Utbildare: Hans Gåsste, Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste AB. Certifierad kommunal revisor

Arvika Näringslivscentrum 11 april 2018 kl. 09.00-16.00 Den 25 maj 2018 träder Europeiska unionens nya Dataskyddsförordning GDPR i kraft. Samtidigt upphör den svenska personuppgiftslagen att gälla. Syftet med dessa lagar är och kommer att vara att skydda enskilda personers integritet när vi som myndigheter, företag och organisationer i vårt dagliga arbete hanterar personuppgifter. Den nya …

Läs mer

Nya kommunallagen

Startdatum: 2017-10-23 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-20 | Utbildare: Ove Axelsson och Hans Gåsste

En heldagsutbildning den 23 oktober 2017 kl. 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. Den nya kommunallagen ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Innehåll och anmälan  

Läs mer

Nya Pul

Startdatum: 2017-02-23 | Sista anmälningsdatum: 2017-02-06 | Utbildare: Hans Gåsste

Till dig som hanterar känsliga personuppgifter  En dag om viktiga förändringar i personuppgiftslagen Arvika Näringslivscentrum torsdag 23 feb. 2017 kl. 09.00-16.00 Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Den 25 maj 2018 kommer nuvarande PuL att försvinna och en EU-gemensam förordning tar över. Den nya förordningen …

Läs mer

Personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning

Startdatum: 2017-09-27 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-21 | Utbildare: Hans Gåsste

Till dig som hanterar känsliga personuppgifter Arvika Näringslivscentrum 27 september 2017 kl. 09.00-16.00 Den 25 maj 2018 träder Europeiska unionens Dataskyddsförordning i kraft. Samtidigt upphör den svenska personuppgiftslagen att gälla. Syftet med dessa lagar är och kommer att vara att skydda enskilda personers integritet när vi som myndigheter, företag och organisationer i vårt dagliga arbete …

Läs mer

Platser kvar! Excel 2010 steg 2, november 2018

Startdatum: 2018-11-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-05 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Excel 2010 Forts steg 2 Välkommen till en utbildning i Excel 2010 – forts steg 2, på fyra gånger tre timmar, måndagar 12, 19, 26 nov och 3 dec 2018 kl. 13.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. …

Läs mer

Processutbildning i mediekommunikation

Startdatum: 2018-04-26 | Sista anmälningsdatum: 2018-04-11 | Utbildare: Per-Olof Olsson

Praktisk medieutbildning med Tv-kamera Tisdag den 26 april kl. 8.30–16.30 på Arvika Näringslivscentrum Mål: – Att ge deltagarna kunskap, säkerhet och praktiska verktyg för att kommunicera effektivt och trovärdigt. Detta såväl internt som externt och med särskilt fokus på nyhetsmedier och sociala medier. – Att stärka deltagarnas förmåga att kommunicera med nyhets-medierna såväl i med- …

Läs mer

Projektledarutbildning, fåtal platser var

Startdatum: 2018-04-20 | Sista anmälningsdatum: 2018-04-04 | Utbildare: Björn Haevaker

Fyra dagar 9 och 16 april samt 23 och 24 april 2018 kl. 9-16 på Arvika Näringslivscentrum.  Utbildningen startar med ett seminarium den 9 april kl. 9-12 för chefer och deltagare. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom kommun och företag som i sitt nuvarande eller framtida arbete kommer att få ansvar för att leda utvecklings- …

Läs mer

Projektledarutbildning, fyra dagar

Startdatum: 2018-09-17 | Sista anmälningsdatum: 2018-08-31 | Utbildare: Björn Haevaker

Fyra dagar 17 och 18 september samt 24 och 25 september 20118 kl. 9-16 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen startar med ett seminarium den 17 september 2018 kl. 9-12 för chefer och deltagare. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom Kommun och företag som i sitt nuvarande eller framtida arbete kommer att få ansvar för att leda utvecklings- …

Läs mer

Psykologiska olycksfall som kan förhindras

Startdatum: 2016-04-13 | Sista anmälningsdatum: 2016-04-10 | Utbildare: Marie Niljung

Välkommen till en föreläsning på Arvika Näringslivscentrum Onsdag 13 april 2016 kl. 18.00–21.00. Pris 150:- Självmord är ett psykologiskt olycksfall. Det är en serie olyckliga omständigheter som leder fram till en katastrof. Det är inte svårare än så att förstå. Samtidigt så är det så oändligt svårt att förstå. Fler än 1500 personer dör varje år i …

Läs mer

Säker Dricksvattenhantering – Distributionsnät

Startdatum: 2018-05-23 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-14 | Utbildare: Per Olof Skoglund, PeOVA utbildningar AB

Välkommen till en heldagsutbildning 23 maj 2018 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum! Mer info och anmälan här! Kursen vänder sig till alla distributionsnät som på något sätt kommer i kontakt med dricksvatten. Kursen vänder sig också till de entreprenörer som är kontrakterade för arbete i beställarens livsmedelslokaler (ledningsnät, reservoarer, vattenmätare m.m.). Kravet på utbildningen finns reglerat …

Läs mer

Skaffa superstruktur

Startdatum: 2018-02-07 | Sista anmälningsdatum: 2018-02-01 | Utbildare: David Stiernholm

Välkommen till en halvdagsutbildning 7 februari 2018, kl.13.00–16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Finns det botemedel mot stress, övertid och dubbelarbete? I den här handfasta intensivkursen visar kursledaren David Stiernholm, hur du genom att organisera, fokusera och automatisera kan få mer tid över. Du får smarta tips, nya tankar, praktiska övningar och en konkret handlingsplan som ger dig superstruktur …

Läs mer

Skaffa superstruktur

Startdatum: 2016-04-14 | Sista anmälningsdatum: 2016-04-10 | Utbildare: Daniel Stiernholm

Finns det ett botemedel mot stress, övertid och dubbelarbete? I den här handfasta intensivkursen visar kursledaren David Stiernholm, hur du genom att organisera, fokusera och automatisera kan få mer tid över. Du får smarta tips, nya tankar, praktiska övningar och en konkret handlingsplan som ger dig superstruktur på ditt arbete. Innehåll och pris  

Läs mer

Starta eget

Startdatum: 2016-09-12 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-09 | Utbildare: Arvika Näringslivscentrum

Välkommen till fem kostnadsfria föreläsningar till dig som funderar på att starta eget. Föreläsningarna kommer att ta upp ämnena:   Hur gör man?   Marknadsföring   Ekonomi   Att göra rätt   Slutpitch Anmälan till Eva Svensson 0570-749217, mail: eva.svensson@aanc.se Program

Läs mer

Stress och hälsa

Startdatum: 2016-10-18 | Sista anmälningsdatum: 2016-10-03 | Utbildare: Mikael Olofsson, Effect Management

Utbildning – Stress och hälsa Två halvdagar, 18 och 24 oktober 2016 på Arvika Näringslivscentrum. 18 oktober kl 08.00–12.00 och 24 oktober kl.13.00–17.00 Stress en livsnödvändighet – hur hanterar du detta? I kursen får du ökade kunskaper kring stress och hur det påverkar oss, tips på aktiva åtgärder samt exempel på negativa signaler att vara …

Läs mer

Succéföreläsning ”Skaffa superstruktur”

Startdatum: 2017-05-10 | Utbildare: David Stiernholm

Välkommen till en heldagsutbildning 10 maj 2017 kl.09.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Finns det ett botemedel mot stress, övertid och dubbelarbete? I den här handfasta intensivkursen visar kursledaren David Stiernholm, hur du genom att organisera, fokusera och automatisera kan få mer tid över. Du får smarta tips, nya tankar, praktiska övningar och en konkret handlingsplan som …

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, 16 oktober

Startdatum: 2018-10-16 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-09 | Utbildare: Lars-Erik Billström, Brandskyddsföreningen Värmland

INBJUDAN TILL HALVDAGSUTBILDNING 16 OKTOBER 2018, 08.00–12.00 PÅ ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Personal som är ansvarig …

Läs mer

Utbildning – Förstå företagsekonomi – ekonomi för icke ekonomer

Startdatum: 2016-02-18 | Sista anmälningsdatum: 2016-02-03 | Utbildare: Anna Bohman

Välkommen till en utbildning i grundläggande företagsekonomi två heldagar, 18 och 25 februari 2016 kl 09.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Pris: 4600:- Fika lunch och ev kursmaterial ingår. Antal deltagare: Min 8, max 12. Kursen skapar förståelse för företagets ekonomi och gör det lättare att utveckla verksamheten och lönsamheten.  Samband förklaras på ett enkelt sätt, teori …

Läs mer

Utbildning – Stress och hälsa

Startdatum: 2016-02-22 | Sista anmälningsdatum: 2016-02-04 | Utbildare: Mikael Olofsson, Effect Management

Två eftermiddagar, 22 februari och 7 mars 2016 på Arvika Näringslivscentrum kl. 13.00–17.00. Pris: 2800:-, fika och ev. kursmaterial ingår. Antal deltagare: Min 12, max 15. Stress en livsnödvändighet – hur hanterar du detta? I kursen får du ökade kunskaper kring stress och hur det påverkar oss, tips på aktiva åtgärder samt exempel på negativa …

Läs mer

Utbildning till dig som arbetar med ensamkommande flyktingbarn

Startdatum: 2016-08-15 | Sista anmälningsdatum: 2016-05-30 | Utbildare: Mona Bergman

Etnicitet och kulturmöten 20 veckors utbildning – varannan måndag – på Arvika Näringslivscentrum, med start 15 augusti 2016. Minimum 14 deltagare – max 20 deltagare Antalet anställda inom boenden för ensamkommande flyktingbarn växer i Eda och Arvika liksom i resten av landet. Idag (feb 2016) finns det åtta boendeenheter för dessa ungdomar i Arvika med sammanlagt ca …

Läs mer

Vägen till framgångsrik försäljning

Startdatum: 2017-06-14 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-30 | Utbildare: Maria Linder och Anders Lycksäter från Celavi verksamhetsutveckling

Tre dagar på Arvika Näringslivscentrum. 14-15 juni och 30 augusti 2017 kl. 09.00-16.00 Det finns många anledningar och ursäkter till varför inte försäljningen lyfter och att säljarna inte lyckas. Priset – vi är för dyra! Vi har otillräcklig marknadsföring! Kunderna har inte tid att träffa oss! Kursen tränar dig till att bli en framgångsrik säljare, …

Läs mer

Vuxen HLR (Hjärt-lungräddning med hjärtstartare)

Startdatum: 2016-02-26 | Sista anmälningsdatum: 2016-02-15 | Utbildare: Helena Söderholm

Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm.   Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 23 februari 2016 Kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. 595:- Fika  ingår        Min 10 Max 15 Information: Jennie Baumann  0570-749202, Lasse Hägglund 0570–749407, 070–521 21 …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2016-09-26 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-16 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 26 september 2016 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2016-11-15 | Sista anmälningsdatum: 2016-11-03 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 15 november 2016 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2016-12-13 | Sista anmälningsdatum: 2016-12-01 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 13 december 2016 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2018-06-19 | Sista anmälningsdatum: 2018-06-12 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 19 juni 2018 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2017-02-21 | Sista anmälningsdatum: 2017-02-13 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 21 februari 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2017-03-14 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-06 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 14 mars 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2017-04-25 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 25 april 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare 11 september

Startdatum: 2018-09-11 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-03 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 11 september 2018 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare 9 oktober, nr 590

Startdatum: 2018-10-09 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-02 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 9 oktober 2018 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp.   Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare start 23 maj

Startdatum: 2017-05-23 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-15 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 23 maj 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 12 december

Startdatum: 2017-12-12 | Sista anmälningsdatum: 2017-12-05 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 12 december 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Kompetenskort utfärdas som bevis på utförd …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 14 november

Startdatum: 2017-11-14 | Sista anmälningsdatum: 2017-11-07 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 14 november 2017 Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Kompetenskort utfärdas som bevis på utförd utbildning. Innehåll och anmälan  

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 17 oktober

Startdatum: 2017-10-17 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-10 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 17 oktober 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Kompetenskort utfärdas som bevis på utförd …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 20 februari 2018

Startdatum: 2018-02-20 | Sista anmälningsdatum: 2018-02-13 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 20 februari 2018 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 20 mars 2018

Startdatum: 2018-03-20 | Sista anmälningsdatum: 2018-03-13 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 20 mars 2018 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 24 april 2018

Startdatum: 2018-04-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-04-17 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 24 april 2018 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 26 september

Startdatum: 2017-09-26 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-19 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 26 september 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Kompetenskort utfärdas som bevis på utförd …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 29 maj 2018

Startdatum: 2018-05-29 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-22 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 29 maj 2018 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, nr 591

Startdatum: 2018-11-07 | Sista anmälningsdatum: 2018-10-31

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 7 november 2018 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt …

Läs mer

Ett urval av våra genomföda utbildningar:

 
 • Ledarutbildningar inom produktion – Från gruppledare till vd.
 • Svåra samtal
 • Butikschefsutbildning
 • Butikssäljarutbildning
 • Teknisk engelska
 • CE-märkning
 • Wordutbildning Bas
 • Excelutbildningar bas och fortsättning
 • SBA-utbildning
 • Mediaträning
 • PowerPoint bas och kortkurs
 • Presentationsteknik
 • Värme- och ventilationsteknik för fastighetsskötare
 • Bättre kommunikation i praktiken
 • Datautbildning för datatekniker
 • Bemötande av patienter och anhöriga inom vården
 • Ecodriving-Eda
 • Lösningsfokuserat arbetssätt
 • Praktisk elutbildning för fastighetsskötare
 • Engelska för chefer
 • Ledarutbildning för chefer i Eda
 • Ledarutbildning för blivande ledare i Arvika
 • ESA Elsäkerhetsanvisningar
 • Lösningsfokuserat arbetssätt grund och fördjupning
 • Projektledning
 • Säkerhet på väg
 • Anläggningsskötare –automatiska brandlarm
 • Krishantering
 • Stabsmetodik
 • InDesign
 • Fastighetsskötsel och inomhusklimat
 • I-Pad för kommunstyrelseutskottet
 • Städteknik – SRY
 • Chefsstöd
 • Stress och hälsa
 • Motorsågskörkort AB
 • Ekonomi- budget och prognos
 • Mindfulness
 • Effektiva medarbetarsamtal och APT
 • Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen
 • Ekonomistyrning
 • Arbete på väg
 • Ledarskap för erfarna ledare
 • Lönebildning och lönekriterier
 • Hälsoinspiratörer
 • AFS – arbetsmiljö
 • Grundläggande styrelsearbete
 • HLR – åtta utbildningar
 • ESA 14 - två utbildningar
 • Röjsågsutbildning
 • Värdegrund, Varumärke, Vision
 • Elsäkerhet Hybridteknik i produktion
 • Ledarutbildning - 7 goda vanor steg 1