Genomförda utbildningar

”Att starta eget”

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en föreläsningsserie om ”Att starta eget”. Arvika kommun är initiativtagare. Första tillfället var 19 oktober och föreläsare var Erik Nordlöf, Set sail fitness/ Crossfit mejeriet. Deltagarantalet var stort, 37 stycken. Innehållet för följande kvällar kan du se nedan. Program  

Läs mer

Anläggningsskötare – automatiskt brandlarm

Startdatum: 2017-03-22 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-13 | Utbildare: Per Sundbye

Välkommen till en heldagsutbildning den 22 mars 2017 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Enligt försäkringsbolagens regler SBF 110 (tidigare RUS 110) och avtal med räddningstjänsten är du som ägare/innehavare av ett automatiskt brandlarm skyldig att ha minst två utbildade anläggningsskötare. Det är bara utbildad personal som får gå in och stänga av en sektion i …

Läs mer

Anläggningsskötare – automatiskt brandlarm

Startdatum: 2016-06-14 | Sista anmälningsdatum: 2016-06-06 | Utbildare: Jimmy Åhs, Brandskyddsföreningen

Kursen vänder sig till anläggningsskötare samt andra ansva­ri­ga för brandlarmet hos er. Välkommen till en heldagsutbildning den 14 juni 2016, kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum Utbildningens innehåll

Läs mer

Arbete på väg nivå 2

Startdatum: 2017-02-22 | Sista anmälningsdatum: 2017-02-07 | Utbildare: Lars Häggström

Till Dig som arbetar på eller vid väg där Trafikverket är väghållare. En heldagsutbildning. 22 februari 2017, kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att …

Läs mer

Arbete på väg: Nivå 2

Startdatum: 2017-10-31 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-16 | Utbildare: Lars Häggström

En heldagsutbildning 31 oktober 2017, kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. …

Läs mer

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 3A/UTMÄRKNINGSANSVARIG

Startdatum: 2017-03-29 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-14 | Utbildare: Lars Häggström

Välkommen till en tvådagarsutbildning 29 och 30 mars 2017 kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum. Nivå 3A/utmärkningsansvarig enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare …

Läs mer

Brandskyddsutbildning-SBA

Startdatum: 2016-09-28 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-21 | Utbildare: Lars-Erik Sjöö

Personal som är ansvarig på arbetsplatsen är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget. Det är ett krav från lagstiftningen enligt föreskrifterna MSB 2004:3 med internkontroll av brandskyddet på din arbetsplats. …

Läs mer

Brandskyddsutbildning-SBA

Startdatum: 2017-03-30 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-20 | Utbildare: Lars-Erik Sjöö

Välkommen till en halvdagsdagsutbildning den 30 mars 2017 kl 08.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Personal som är ansvarig på arbetsplatsen är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget. Det är ett krav …

Läs mer

El för mekaniker

Startdatum: 2016-10-05 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-19 | Utbildare: Kjell Karlsson Nercia utbildning

5 dagars utbildning 5,6,7 oktober och 11,12 oktober 2016 kl. 8.30 -16.30 på Arvika Näringslivscentrum Det finns möjlighet att anmäla sig till den första dagen – 5 oktober för de som bara behöver utbildningen ”Skötsel av elanläggningar” Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade. Senaste standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3, …

Läs mer

El för mekaniker – 5 dagar

Startdatum: 2017-09-20 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-05 | Utbildare: Kjell Karlsson Nercia utbildning

5 dagars utbildning 20, 21, 22, 27 och 28 september 2017 kl. 8.30 -16.30 på Arvika Näringslivscentrum Det finns möjlighet att anmäla sig till den första dagen – 20 september för de som bara behöver utbildningen ”Skötsel av elanläggningar” Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade. Senaste standarden SS-EN 50110-1 …

Läs mer

EMC – Elektromagnetisk kompatibilitet

Startdatum: 2016-09-12 | Sista anmälningsdatum: 2016-08-26 | Utbildare: Göran Gustavsson

2 halvdagar 12 och 13 september 2016 dag 1 kl. 13.00–16.00 och dag 2 kl. 08.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. EMC-utbildning är en bra grund för bättre produktprestanda. EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet, alltså förmågan hos en apparat/utrustning eller system som ska fungera i sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i dess omgivning (tex …

Läs mer

ESA 14

Startdatum: 2016-10-25 | Sista anmälningsdatum: 2016-10-10 | Utbildare: Kjell Fryklund

Välkommen till en heldagsutbildning ESA 14. 25 oktober 2016 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex stolpburna och markförlagda elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m m. Enligt Arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare skyldighet att utbilda sin personal så …

Läs mer

ESA 14

Startdatum: 2017-11-02 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-18 | Utbildare: Kjell Fryklund, Kjell Korpås konsult AB

Välkommen till en heldagsutbildning ESA 14.  2 november 2017 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex stolpburna och markförlagda elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m m. Enligt Arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare skyldighet att utbilda sin personal så …

Läs mer

ESA 14 Obs! kort anmälningsdatum

Startdatum: 2017-01-26 | Sista anmälningsdatum: 2017-01-12 | Utbildare: Kjell-Åke Fryklund

Välkommen till en heldagsutbildning ESA 14. 26 januari 2017 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex stolpburna och markförlagda elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m m. Enligt Arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare skyldighet att utbilda sin personal så …

Läs mer

ESA vattenvägar-vattenskraftens säkerhetsanvisningar

Startdatum: 2016-04-28 | Sista anmälningsdatum: 2016-04-13 | Utbildare: Kjell-Åke Fryklund

Välkommen till en heldagsutbildning 28 april 2016, kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum Utbildningen vänder sig till alla som är involverade i planering och genomförande av arbeten i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar – underhållspersonal, tekniker hos eldistributörer, elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar samt entreprenörer som utför arbete på vattenkraftstationer Sista anmälningsdag 13 april 2016. Kostnad 4100:- Fika …

Läs mer

Excel 2010 forts. steg 2

Startdatum: 2016-10-25 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. I denna kurs kommer vi att gå in lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med mer komplexa funktioner, koppla ihop olika arbetsböcker, samt använda olika Excelmetoder för att förenkla arbetet. Vi kommer …

Läs mer

Excel 2010 forts. steg 2

Startdatum: 2017-04-06 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-29 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Välkommen till en utbildning i Excel forts. steg 2, 4 gånger á tre timmar, torsdagar, 6 april, 13 april, 27 april och 4 maj 2017. Kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer vi att …

Läs mer

Excel 2010 forts. steg 3

Startdatum: 2016-11-29 | Sista anmälningsdatum: 2016-11-15 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. I denna kurs kommer vi att gå ännu lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med alltmer komplexa funktioner, jobba med makron samt koppla formulärkontroller till dessa. Vi jobbar fortsatt med att använda …

Läs mer

Excel 2010 steg 1

Startdatum: 2017-03-10 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-01 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar, fredagar 10 mars, 17 mars, 24 mars  och 31 mars 2017, kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Excel 2010 steg 1 I …

Läs mer

Excel 2010 steg 1

Startdatum: 2016-09-06 | Sista anmälningsdatum: 2016-08-23 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. I denna kurs kommer ni att lära er mer om de verktyg och funktioner som finns i kalkylprogrammet Excel 2010. Vi kommer att jobba med hantering av arbetsböcker, använda bladflikar, samt grundläggande programinställningar. Vi kommer …

Läs mer

Excel 2010 steg 1

Startdatum: 2017-05-11 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-02 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar, torsdagar 11 maj, 18 maj, 1 juni och 8 juni 2017, kl. 13.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Pris 3500:- inkl fika och material Utbildningens innehåll

Läs mer

Excel 2010 steg 1

Startdatum: 2017-03-09 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-01 | Utbildare: Hans Gurnett

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att ni behöver fördjupa era kunskaper. Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1, fyra tillfällen á tre timmar, torsdagar 9 mars, 16 mars, 23 mars  och 30 mars 2017, kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer ni att lära …

Läs mer

Excel 2010 steg 1, eftermiddag, 24 augusti

Startdatum: 2017-08-24 | Sista anmälningsdatum: 2017-08-14 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar. Torsdagar: 24 augusti, 31 augusti, 7 september och 14 september 2017, kl. 13.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer ni att lära er mer om de verktyg och funktioner som finns i kalkylprogrammet Excel 2010. Vi kommer att jobba med …

Läs mer

Excel 2010, fortsättning steg 2, eftermiddag, 19 september

Startdatum: 2017-09-19 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-11 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en 4 gånger tre timmars utbildning i Excel 2010 – forts steg 2. T isdagar: 19 september, 26 september, 3 oktober och 10 oktober 2017. Kl. 13.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer vi att gå in lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med mer komplexa funktioner, koppla …

Läs mer

Excel 2010, fortsättning steg 2, förmiddag 19 september

Startdatum: 2017-09-19 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-11 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en 4 gånger tre timmars utbildning i Excel 2010 – forts steg 2. Tisdagar: 19 september, 26 september, 3 oktober och 10 oktober 2017. Kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer vi att gå in lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med mer komplexa funktioner, koppla ihop …

Läs mer

Excel 2010, fortsättning steg 2, förmiddag 24 augusti

Startdatum: 2017-08-24 | Sista anmälningsdatum: 2017-08-14 | Utbildare: Hans Gurnett

Välkommen till en 4 gånger tre timmars utbildning i Excel 2010 – forts steg 2. Torsdagar: 24 augusti, 31 augusti, 7 september och 14 september 2017. Kl. 09.00–12.00 på Arvika Näringslivscentrum. I denna kurs kommer vi att gå in lite djupare i Excel 2010:s funktioner. Vi kommer att jobba med mer komplexa funktioner, koppla ihop …

Läs mer

Föreläsning- Mångkulturell kompetens

Startdatum: 2016-11-02 | Sista anmälningsdatum: 2016-10-28 | Utbildare: Madeleine Eriksson

Till dig som arbetar med integration och nya svenskar En föreläsning om den arabiska kulturen och dess värderingar och vad som händer i mötet med den svenska. Arvika Näringslivscentrum onsdag 2 november kl. 9-12. Pris 295:- Jennie Baumann 0570-749 202 Program

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara

Startdatum: 2016-09-21 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-13 | Utbildare: Ola Åkesson

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning. Pris: 2500:- Lunch fika och kursmaterial ingår. Kursens innehåll

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara

Startdatum: 2016-05-10 | Sista anmälningsdatum: 2016-04-30 | Utbildare: Ola Åkesson

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning. Kursinnehåll

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara

Startdatum: 2017-04-06 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-28 | Utbildare: Ola Åkesson

Välkommen till en heldagsutbildning den 6 april 2017 kl 09.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning. Utbildningsplan

Läs mer

Grundutbildning i MI, Motivational Interviewing

Startdatum: 2017-09-27 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-08 | Utbildare: Kajsa Bellman Blomberg

Heldagar, 27-29 september kl. 09.00-16.00 Grundutbildningen fördelas på 3 heldagar. Under utbildningen kommer du att få förståelse och praktisk tillämpning av motiverande samtal. Vi varvar teorier med praktiska övningar för att du ska känna dig bekväm med metoden. Förhållningssättet i MI lägger grunden för ett gott bemötande och det goda samtalet. Innehåll samt anmälan  

Läs mer

Injustering av luftflöden

Startdatum: 2016-06-15 | Sista anmälningsdatum: 2016-06-01 | Utbildare: Mats Nilsson

Till dig som arbetar med ventilationssystem. Tre dagars utbildning på Arvika Näringslivscentrum i samarbete med Teknologisk Institut. 15 till 17 juni 2016 En riktigt gjord injustering leder till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- eller radonproblem. Vi ger dig kunskap genom praktisk injustering på verklig installation, stärker din teoretiska kunskap och …

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Startdatum: 2016-09-13 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-07 | Utbildare: Lennart Wassberg EUU

En heldagsutbildning 13 september 2016 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. ”Kontroll före idrifttagning” kan betraktas som den viktigaste kontrollen inom elteknikbranschen och är därför ett krav från Elsäkerhetsverket. Fungerar anläggningen på rätt sätt? Varje installation och montage ska under uppbyggnad eller komplettering inspekteras. Innan anläggningen tas i drift ska den provas i betryggandeomfattning. Syftet med dessa …

Läs mer

Ny succé-föreläsning, Framgång är en färdighet

Startdatum: 2017-10-09 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-05 | Utbildare: Mikael Södermalm

9 oktober 2017, kl. 18.00–21.00 i Hörsalen på Arvika Näringslivscentrum. Pris 395:- Välkomna att möta Michael Södermalm som idag är landets hetaste och mest eftertraktade föreläsare, inspiratör och mentala coach! Michael kommer att hjälpa dig att få massor av nya tankar, idéer och insikter om hur du kan motivera dig själv och inspirera andra att …

Läs mer

Nya Behörighetsreformen – 2017

Startdatum: 2017-06-15 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Utbildare: Kjell Karlsson Nercia utbildning

Välkommen till en heldagsutbildning 15 juni 2017 kl. 8.00 -16.00 på Arvika Näringslivscentrum Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder i kraft den 1 juli 2017. Under utbildningsdagen går vi igenom vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig och ditt företag. Samtliga som blir påverkade av den nya elsäkerhetslagen och behörighetsreformen som träder i kraft …

Läs mer

Nya Behörighetsreformen – 2017

Startdatum: 2017-02-24 | Sista anmälningsdatum: 2017-02-09 | Utbildare: Kjell Karlsson Nercia utbildning

Välkommen till en heldagsutbildning 24 februari 2017 kl. 8.00 -16.00 på Arvika Näringslivscentrum Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder i kraft den 1 juli 2017. Under utbildningsdagen går vi igenom vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig och ditt företag. Utbildningsplan

Läs mer

Nya kommunallagen

Startdatum: 2017-10-23 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-20 | Utbildare: Ove Axelsson och Hans Gåsste

En heldagsutbildning den 23 oktober 2017 kl. 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. Den nya kommunallagen ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Innehåll och anmälan  

Läs mer

Nya Pul

Startdatum: 2017-02-23 | Sista anmälningsdatum: 2017-02-06 | Utbildare: Hans Gåsste

Till dig som hanterar känsliga personuppgifter  En dag om viktiga förändringar i personuppgiftslagen Arvika Näringslivscentrum torsdag 23 feb. 2017 kl. 09.00-16.00 Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Den 25 maj 2018 kommer nuvarande PuL att försvinna och en EU-gemensam förordning tar över. Den nya förordningen …

Läs mer

Personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning

Startdatum: 2017-09-27 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-21 | Utbildare: Hans Gåsste

Till dig som hanterar känsliga personuppgifter Arvika Näringslivscentrum 27 september 2017 kl. 09.00-16.00 Den 25 maj 2018 träder Europeiska unionens Dataskyddsförordning i kraft. Samtidigt upphör den svenska personuppgiftslagen att gälla. Syftet med dessa lagar är och kommer att vara att skydda enskilda personers integritet när vi som myndigheter, företag och organisationer i vårt dagliga arbete …

Läs mer

Psykologiska olycksfall som kan förhindras

Startdatum: 2016-04-13 | Sista anmälningsdatum: 2016-04-10 | Utbildare: Marie Niljung

Välkommen till en föreläsning på Arvika Näringslivscentrum Onsdag 13 april 2016 kl. 18.00–21.00. Pris 150:- Självmord är ett psykologiskt olycksfall. Det är en serie olyckliga omständigheter som leder fram till en katastrof. Det är inte svårare än så att förstå. Samtidigt så är det så oändligt svårt att förstå. Fler än 1500 personer dör varje år i …

Läs mer

Skaffa superstruktur

Startdatum: 2016-04-14 | Sista anmälningsdatum: 2016-04-10 | Utbildare: Daniel Stiernholm

Finns det ett botemedel mot stress, övertid och dubbelarbete? I den här handfasta intensivkursen visar kursledaren David Stiernholm, hur du genom att organisera, fokusera och automatisera kan få mer tid över. Du får smarta tips, nya tankar, praktiska övningar och en konkret handlingsplan som ger dig superstruktur på ditt arbete. Innehåll och pris  

Läs mer

Starta eget

Startdatum: 2016-09-12 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-09 | Utbildare: Arvika Näringslivscentrum

Välkommen till fem kostnadsfria föreläsningar till dig som funderar på att starta eget. Föreläsningarna kommer att ta upp ämnena:   Hur gör man?   Marknadsföring   Ekonomi   Att göra rätt   Slutpitch Anmälan till Eva Svensson 0570-749217, mail: eva.svensson@aanc.se Program

Läs mer

Stress och hälsa

Startdatum: 2016-10-18 | Sista anmälningsdatum: 2016-10-03 | Utbildare: Mikael Olofsson, Effect Management

Utbildning – Stress och hälsa Två halvdagar, 18 och 24 oktober 2016 på Arvika Näringslivscentrum. 18 oktober kl 08.00–12.00 och 24 oktober kl.13.00–17.00 Stress en livsnödvändighet – hur hanterar du detta? I kursen får du ökade kunskaper kring stress och hur det påverkar oss, tips på aktiva åtgärder samt exempel på negativa signaler att vara …

Läs mer

Succéföreläsning ”Skaffa superstruktur”

Startdatum: 2017-05-10 | Utbildare: David Stiernholm

Välkommen till en heldagsutbildning 10 maj 2017 kl.09.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Finns det ett botemedel mot stress, övertid och dubbelarbete? I den här handfasta intensivkursen visar kursledaren David Stiernholm, hur du genom att organisera, fokusera och automatisera kan få mer tid över. Du får smarta tips, nya tankar, praktiska övningar och en konkret handlingsplan som …

Läs mer

Utbildning – Förstå företagsekonomi – ekonomi för icke ekonomer

Startdatum: 2016-02-18 | Sista anmälningsdatum: 2016-02-03 | Utbildare: Anna Bohman

Välkommen till en utbildning i grundläggande företagsekonomi två heldagar, 18 och 25 februari 2016 kl 09.00–16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Pris: 4600:- Fika lunch och ev kursmaterial ingår. Antal deltagare: Min 8, max 12. Kursen skapar förståelse för företagets ekonomi och gör det lättare att utveckla verksamheten och lönsamheten.  Samband förklaras på ett enkelt sätt, teori …

Läs mer

Utbildning – Stress och hälsa

Startdatum: 2016-02-22 | Sista anmälningsdatum: 2016-02-04 | Utbildare: Mikael Olofsson, Effect Management

Två eftermiddagar, 22 februari och 7 mars 2016 på Arvika Näringslivscentrum kl. 13.00–17.00. Pris: 2800:-, fika och ev. kursmaterial ingår. Antal deltagare: Min 12, max 15. Stress en livsnödvändighet – hur hanterar du detta? I kursen får du ökade kunskaper kring stress och hur det påverkar oss, tips på aktiva åtgärder samt exempel på negativa …

Läs mer

Utbildning till dig som arbetar med ensamkommande flyktingbarn

Startdatum: 2016-08-15 | Sista anmälningsdatum: 2016-05-30 | Utbildare: Mona Bergman

Etnicitet och kulturmöten 20 veckors utbildning – varannan måndag – på Arvika Näringslivscentrum, med start 15 augusti 2016. Minimum 14 deltagare – max 20 deltagare Antalet anställda inom boenden för ensamkommande flyktingbarn växer i Eda och Arvika liksom i resten av landet. Idag (feb 2016) finns det åtta boendeenheter för dessa ungdomar i Arvika med sammanlagt ca …

Läs mer

Vägen till framgångsrik försäljning

Startdatum: 2017-06-14 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-30 | Utbildare: Maria Linder och Anders Lycksäter från Celavi verksamhetsutveckling

Tre dagar på Arvika Näringslivscentrum. 14-15 juni och 30 augusti 2017 kl. 09.00-16.00 Det finns många anledningar och ursäkter till varför inte försäljningen lyfter och att säljarna inte lyckas. Priset – vi är för dyra! Vi har otillräcklig marknadsföring! Kunderna har inte tid att träffa oss! Kursen tränar dig till att bli en framgångsrik säljare, …

Läs mer

Vuxen HLR (Hjärt-lungräddning med hjärtstartare)

Startdatum: 2016-02-26 | Sista anmälningsdatum: 2016-02-15 | Utbildare: Helena Söderholm

Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm.   Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 23 februari 2016 Kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. 595:- Fika  ingår        Min 10 Max 15 Information: Jennie Baumann  0570-749202, Lasse Hägglund 0570–749407, 070–521 21 …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2016-09-26 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-16 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 26 september 2016 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2016-11-15 | Sista anmälningsdatum: 2016-11-03 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 15 november 2016 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2016-12-13 | Sista anmälningsdatum: 2016-12-01 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 13 december 2016 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2017-02-21 | Sista anmälningsdatum: 2017-02-13 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 21 februari 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2017-03-14 | Sista anmälningsdatum: 2017-03-06 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 14 mars 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare

Startdatum: 2017-04-25 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 25 april 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare start 23 maj

Startdatum: 2017-05-23 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-15 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 23 maj 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen (hjärt-lungräddning) och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 12 december

Startdatum: 2017-12-12 | Sista anmälningsdatum: 2017-12-05 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 12 december 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Kompetenskort utfärdas som bevis på utförd …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 14 november

Startdatum: 2017-11-14 | Sista anmälningsdatum: 2017-11-07 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 14 november 2017 Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Kompetenskort utfärdas som bevis på utförd utbildning. Innehåll och anmälan  

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 17 oktober

Startdatum: 2017-10-17 | Sista anmälningsdatum: 2017-10-10 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 17 oktober 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Kompetenskort utfärdas som bevis på utförd …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 26 september

Startdatum: 2017-09-26 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-19 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 26 september 2017 kl. 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Kompetenskort utfärdas som bevis på utförd …

Läs mer

Ett urval av våra genomföda utbildningar:

 
 • Ledarutbildningar inom produktion – Från gruppledare till vd.
 • Svåra samtal
 • Butikschefsutbildning
 • Butikssäljarutbildning
 • Teknisk engelska
 • CE-märkning
 • Wordutbildning Bas
 • Excelutbildningar bas och fortsättning
 • SBA-utbildning
 • Mediaträning
 • PowerPoint bas och kortkurs
 • Presentationsteknik
 • Värme- och ventilationsteknik för fastighetsskötare
 • Bättre kommunikation i praktiken
 • Datautbildning för datatekniker
 • Bemötande av patienter och anhöriga inom vården
 • Ecodriving-Eda
 • Lösningsfokuserat arbetssätt
 • Praktisk elutbildning för fastighetsskötare
 • Engelska för chefer
 • Ledarutbildning för chefer i Eda
 • Ledarutbildning för blivande ledare i Arvika
 • ESA Elsäkerhetsanvisningar
 • Lösningsfokuserat arbetssätt grund och fördjupning
 • Projektledning
 • Säkerhet på väg
 • Anläggningsskötare –automatiska brandlarm
 • Krishantering
 • Stabsmetodik
 • InDesign
 • Fastighetsskötsel och inomhusklimat
 • I-Pad för kommunstyrelseutskottet
 • Städteknik – SRY
 • Chefsstöd
 • Stress och hälsa
 • Motorsågskörkort AB
 • Ekonomi- budget och prognos
 • Mindfulness
 • Effektiva medarbetarsamtal och APT
 • Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen
 • Ekonomistyrning
 • Arbete på väg
 • Ledarskap för erfarna ledare
 • Lönebildning och lönekriterier
 • Hälsoinspiratörer
 • AFS – arbetsmiljö
 • Grundläggande styrelsearbete
 • HLR – åtta utbildningar
 • ESA 14 - två utbildningar
 • Röjsågsutbildning
 • Värdegrund, Varumärke, Vision
 • Elsäkerhet Hybridteknik i produktion
 • Ledarutbildning - 7 goda vanor steg 1