Aktuella utbildningar

Anläggningsskötare sprinkler, 12 december

Startdatum: 2018-12-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-12-05 | Utbildare: Joel Jacobsson

Välkommen till en heldagsutbildning 12 december 2018, kl. 08.30-16.30 på Arvika Näringslivscentrum.   Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år. När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt …

Läs mer

Bas-P & Bas-U, nr 575

Startdatum: 2019-01-31 | Sista anmälningsdatum: 2019-01-16 | Utbildare: Nercia utbildning

Välkommen till  en heldagsutbildning 31 januari 2019 kl 08.00-17.00 på Arvika Näringslivscentrum. Det finns ett krav från Arbetsmiljöverket, på dokumenterad kunskap för BAS-P och BAS-U. Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. …

Läs mer

Brandfarlig vara, 23 november

Startdatum: 2018-11-23 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-21 | Utbildare: Brandskyddsföreningen Värmland

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning. Innehåll och anmälan  

Läs mer

Brandutbildningar

Arvika Näringslivscentrum utför utbildningar i samverkan med Brandskyddföreningen och räddningstjänsterna i Värmland. Brandkunskap för alla- utbildning efter ert behov. Osäker på vad din organisation behöver? -Vi hjälper dig! Hör av dig till oss så skräddarsyr vi din utbildning på plats hos er eller hos Räddningstjänsten. Gå utbildning: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Anläggningsskötare automatiskt brandlarm Brandfarlig vara …

Läs mer

Elinstallationsreglerna Repetition, nr 613

Startdatum: 2019-01-29 | Sista anmälningsdatum: 2019-01-14 | Utbildare: EUU

Välkommen till en heldagskurs ”Elinstallationsreglerna repetition” 29 januari 2019 kl. 08-00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. Ny utgåva! Elinstallationsreglerna, eller SS 436 40 00 som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet mot olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som utför …

Läs mer

Friskt jobbat Sänk ribban och höj nivån

Till chefer i Värmland som vill få sin personal att må bättre. Vi har en fantastisk föreläsare här i Värmland. En föreläsare som vi efter flera succé-föreläsningar kan erbjuda chefer i Värmland. Ta med din personal på en resa mot bättre hälsa. Livet ett pussel med väldigt många pusselbitar. Så många att vi ibland inte …

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, 4 december

Startdatum: 2018-12-04 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-27 | Utbildare: Lars-Erik Billström

Inbjudan till halvdagsutbildning 4 december 2018, 08.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Personal som är …

Läs mer

Till dig som är chef!

Välkommen till ny kunskap och nya spännande möten Volvo CE Arvika och Arvika Näringslivscentrum bjuder in dig till  Nätverket Drivkraft Väst som är skapat för att ge ditt företag och dig som chef och ledare inspiration, energi och utveckling! Vi träffas en gång i månaden  några förmiddagstimmar för att äta en god frukost och få …

Läs mer

Vuxen HLR med hjärtstartare, 11 december, nr 593

Startdatum: 2018-12-11 | Sista anmälningsdatum: 2018-12-04 | Utbildare: Helena Söderholm

Välkommen till en halvdagsutbildning i HLR 11 december 2018 09.00-12.00 på Arvika Näringslivscentrum. Varje år drabbas ca 10000 personer (utanför sjukhus) av plötsligt hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt …

Läs mer