Aktuella utbildningar

BAM-Bättre arbetsmiljö

Startdatum: 2018-03-06 | Sista anmälningsdatum: 2018-02-16 | Utbildare: Björn Hagel, NERCIA utbildning

Tre heldagar 6, 13 och 14 mars 2018, 08.00-16.00, på Arvika Näringslivscentrum Målgrupp: Chefer och ledare med personalansvar samt skyddsombud. Min 10 max 12 deltagare. Syfte och mål: Målet med utbildningen är att aktivt arbeta/genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen. Utbildningen syftar till att verka för en god arbetsmiljö. Utbildningens innehåll och anmälan

Läs mer

Brandutbildningar

Arvika Näringslivscentrum utför utbildningar i samverkan med Brandskyddföreningen och räddningstjänsterna i Värmland. Brandkunskap för alla- utbildning efter ert behov. Osäker på vad din organisation behöver? -Vi hjälper dig! Hör av dig till oss så skräddarsyr vi din utbildning på plats hos er eller hos Räddningstjänsten. Gå utbildning: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Anläggningsskötare automatiskt brandlarm Brandfarlig vara …

Läs mer

ESA 14

Startdatum: 2018-01-25 | Sista anmälningsdatum: 2018-01-10 | Utbildare: Kjell Fryklund

Välkommen till en heldagsutbildning ESA 14. 25 januari 2018 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum. De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund och ESA Arbete, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex stolpburna och markförlagda elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m m. Enligt Arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare skyldighet att utbilda sin personal så …

Läs mer

Grundläggande hydraulik 4 dagar

Startdatum: 2018-02-12 | Sista anmälningsdatum: 2018-01-17 | Utbildare: Kjell Olsson, ARCC Utbildning AB

Fyra dagars utbildning 12-15 februari 2018 på Arvika Näringslivscentrum. Målgrupp: Personal som arbetar med service och underhåll av maskiner innehållande hydraulik  Syfte och mål: Kursen syftar till att öka personsäkerhet vid arbete på hydrauliska maskiner. Kursen syftar också till att öka driftsäkerheten samt minska tid och kostnad för reparationer hos företagets maskiner. Efter kursen ska …

Läs mer

Ny förvaltningslag

Startdatum: 2018-01-30 | Sista anmälningsdatum: 2018-01-15 | Utbildare: Hans Gåsste, Ove Axelsson

En heldagsutbildning den 30 januari 2018 kl. 09.00-16.00  på Arvika Näringslivscentrum Den nuvarande förvaltningslagen som trädde ikraft 1987 kommer att ersättas av en ny förvaltningslag den 1 juli 2018. Förvaltningslagens syfte har varit och är att värna den enskildes rättssäkerhet gentemot våra förvaltningsmyndigheter. Det är en ”manual” som beskriver hur myndighet skall hantera och avgöra …

Läs mer

Processutbildning i mediekommunikation

Startdatum: 2018-01-30 | Sista anmälningsdatum: 2018-01-15 | Utbildare: Per-Olof Olsson

Praktisk medieutbildning med Tv-kamera Tisdag den 30 januari kl. 8.30–16.30 på Arvika Näringslivscentrum Mål: – Att ge deltagarna kunskap, säkerhet och praktiska verktyg för att kommunicera effektivt och trovärdigt. Detta såväl internt som externt och med särskilt fokus på nyhetsmedier och sociala medier. – Att stärka deltagarnas förmåga att kommunicera med nyhets-medierna såväl i med- …

Läs mer

Projektledarutbildning

Startdatum: 2017-02-13 | Sista anmälningsdatum: 2017-01-30 | Utbildare: Björn Haevaker

Fyra dagar 13 och 14 februari samt 20 och 21 februari 2018 kl. 9-16 på Arvika Näringslivscentrum.  Utbildningen startar med ett seminarium den 13 februari kl. 9-12 för chefer och deltagare. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom kommun och företag som i sitt nuvarande eller framtida arbete kommer att få ansvar för att leda utvecklings- …

Läs mer

Skaffa superstruktur

Startdatum: 2018-02-07 | Sista anmälningsdatum: 2018-02-01 | Utbildare: David Stiernholm

Välkommen till en halvdagsutbildning 7 februari 2018, kl.13.00–16.30 på Arvika Näringslivscentrum. Finns det botemedel mot stress, övertid och dubbelarbete? I den här handfasta intensivkursen visar kursledaren David Stiernholm, hur du genom att organisera, fokusera och automatisera kan få mer tid över. Du får smarta tips, nya tankar, praktiska övningar och en konkret handlingsplan som ger dig superstruktur …

Läs mer

Till dig som är chef!

Välkommen till ny kunskap och nya spännande möten Volvo CE Arvika och Arvika Näringslivscentrum bjuder in dig till  Nätverket Drivkraft Väst som är skapat för att ge ditt företag och dig som chef och ledare inspiration, energi och utveckling! Vi träffas en gång i månaden  några förmiddagstimmar för att äta en god frukost och få …

Läs mer