Hem » Utbildning

Utbildning

Kommunal vuxenutbildning

Om du är över 20 år, bosatt i landet och har behov av kunskaper i ett ämnesområde är du välkommen till vuxenutbildningen.
Här kan du läsa enstaka kurser på olika nivåer och hela utbildningar. Du kan få hjälp med studievägledning och svar på frågor om studiestöd via CSN.
Vi erbjuder kurser och utbildningar i lite olika format. Läser du på grundskolenivå placeras du på lämplig kurs och följer ett schema med lektioner flera dagar i veckan per kurs. Läser du på gymnasienivå gäller såkallad ”blended learning”, vilket innebär att en tredjedel av kurstiden är närundervisning (tre timmar/vecka per kurs) och två tredjedelar är distansstudier. Vissa kurser, behörighetsgivande kurser vi köper från Hermods, är webbaserade. Vi strävar så gott det går för att göra det möjligt för dig att kombinera studier med familj och arbete.
Vi erbjuder vuxenutbildning i svenska för invandrare, kurser på grundläggande och gymnasial nivå, lärlingsutbildning, särskild utbildning för vuxna samt yrkesutbildningar.

Läs mer

Högskola & yrkeshögskola

Välkommen till Lärcentrum 1
Lärcentrum 1 är navet för våra Högskole- och Yrkeshögskoleutbildningar. Här finns lärosalar, grupprum, tentamensservice, vägledarservice, datorer, sökdatabaser, pedagogisk och teknisk support. Vi har teknik för videokonferenser – telebild.
Här har vi  genomfört lärarutbildningar sedan 1997. Just nu är sex lärarprogram igång. Mellan 15 mars och 15 april 2018 kan du söka till Grundlärarprogrammet: förskoleklass, åk 1-3 och Grundlärarprogrammet: åk 4-6 på distans hos oss. Utbildningarna startar hösten 2018.

Höstterminen 2018 startar vi två yrkeshögskoleutbildningar. Energitekniker – Byggnader och Teknikillustratör. Utbildningar efterfrågade av ett arbetsliv som behöver kompetensen och som vill anställa.

Läs mer

Uppdragsutbildning

Här kan du anmäla dig till aktuella utbildningar. Du kan också kontakta oss för att diskutera och planera en utbildning du själv vill ha, eller anmäla ett utbildningsbehov så vi kan samordna det med andra intresserade.

Vi har genomfört 400-500 uppdragsutbildningar inom ”alla” områden från röjsågskörkort till kvalificerade ledarutbildningar.

Läs mer