Redax Ekonomi AB

”Vi tycker att vi har världens bästa och roligaste jobb – dels får vi jobba med siffror och dels får vi jobba med företagare från många olika branscher… ”

Möt Elisabeth Ornstein Axelsson, ägare till Redax Ekonomi AB, som är först ut i Arvika Näringslivscentrums nya giv ”Mer om företagen

Redax Ekonomi AB, är en redovisningsbyrå som hjälper sina kunder med bokföring, bokslut, deklarationer, rådgivning i ekonomiska frågor och skattefrågor, de arbetar med löneadministration och med allmän administration. Företaget bildades 1998 och har hela tiden drivits av Elisabeth Ornstein Axelsson.

Elisabeth Ornstein Axelsson tillsammans med Ursula Classon
Elisabeth Ornstein Axelsson och Ursula Classon. Foto: Eva Svensson

 

Elisabeth hyr ett kontor på Arvika Näringslivscentrums företagshotell åt sig och sitt företag. ”Det är perfekt för oss, där har vi tillgång till konferensrum och en närliggande restaurang och vi som är på företagshotellet brukar fika och luncha ihop. Det är som att ha kollegor fast vi inte jobbar på samma företag. Och vid fikastunderna pratar vi om allt annat utom jobb” säger Elisabeth, vars företag är ett av dem som funnits längst här på ANC. Redan 1996 arbetade Elisabeth i ”huset” då som anställd på en revisionsbyrå när hon fick ett uppdrag som redovisningsansvarig på gamla Tobaksfabriken, The house of Borkum Riff, som Swedish Match enhet i Arvika hette. ”-Jag lärde mig otroligt mycket under de två åren på ”Tobaken” och när tobaken lades ner 1998 såg jag det som ett bra tillfälle att bli egenföretagare, något jag funderat på under många år. Jag fick en flygande start och anställde en medarbetare tämligen direkt och efter en tid anställde jag ytterligare en” säger Elisabeth.

Just nu har företaget två anställda. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar Ursula Classon på Redax Ekonomi. Ursula är en f.d basketspelare som var med under Arvika Baskets storhetstid. ”Ursula har ett stort kontaktnät och känner allt och alla, nästan. Många kontakter är viktigt när man arbetar som redovisningskonsult” poängterar Elisabeth. Därför ”nätverkar” man ofta och medverkar på olika företagsträffar, mycket för att just skapa nya kontakter.

Digitalisering i tiden.

”Nu går vi in i digitaliseringens tidevarv” säger Elisabeth ”Fast vid närmare eftertanke har redovisningsbranschen alltid legat i framkant då det gäller rationaliseringar och automatiseringar, som sedan kommit våra kunder till gagn genom att vi kunnat utföra våra uppdrag snabbare och effektivare”.

Då det gäller digitalisering så är det till mångt och mycket programmakarna som ligger bakom utvecklingen, de servar redovisningskonsulterna med bättre och effektivare verktyg. Sen blir det Elisabeths och Ursulas jobb att försöka påverka sina kunder, så att också de blir mer digitala. Först då kan den nya tekniken användas fullt ut.

SRF Konsulterna.

Nya lagar och regler stiftas ständigt och det är oerhört viktigt att hänga med i allt nytt som beslutas. Till sin hjälp har Redax sin branschorganisation, SRF Konsulterna, de bevakar allt som är nytt och skickar ständigt ut ny information till sina medlemmar. Förutom branschorganisationen så har Elisabeth ett nätverk av experter, som finns till hands då det dyker upp kniviga frågor som Elisabeth måste lösa tillsammans med sina kunder.

Hur är det då att arbeta som redovisningskonsult?

”Vi tycker att vi har världens bästa och roligaste jobb. Dels får vi jobba med siffror och dels får vi jobba med företagare från många olika branscher. Största tillfredsställelsen är att känna att man gör ett bra jobb och att man har nöjda kunder” avslutar Elisabeth Ornstein Axelsson.