Keylane

”Inom försäkringsbranschen, levererar Keylane IT-system inom SAK, Pension och Liv. Vår framtida strategi och produktutveckling är baserad på våra kunder, marknadstrender och utvecklingar – ett viktigt strategiskt val för oss är att utveckla vårt erbjudande i nära relation och i direkt samverkan med våra kunder”.

Anders Johansson och Andreas Blomgren

Så säger Anders Johansson, som tillsammans med Andreas Blomgren arbetar på Keylane, hyresgäst på Arvika Näringslivscentrum sedan 2007.

Keylane bildades 2014 som ett resultat av en sammanslagning av företagen Quinity, LeanApps och Actuera. Under slutet av 2014 förvärvades också Mantacore i Norden till Keylanegruppen. Våren 2015 bytte Mantacore namn till Keylane Nordic och företräder numera hela Keylanegruppens aktiviteter i Norden.
Keylane är fullt ut fokuserat på att erbjuda starka standardiserade IT-lösningar till försäkringsbranschen.
Vår vision är att vårt erbjudande till marknaden ska möjliggöra för våra kunder att utveckla sin affär, stärka sin verksamhet, uppnå högst möjliga effektivitet och samtidigt möjliggöra att de i sin tur har en god och nära relation till sina kunder.

Keylanes huvudkontor finns i Nederländerna och företaget har c:a 500 anställda varav c:a 25 st i Norden. Keylane har också verksamhet i Belgien, Tyskland, Karibien, Indien och England.
Inom försäkringsbranschen, levererar Keylane IT-system inom SAK, Pension och Liv. Vår framtida strategi och produktutveckling är baserad på våra kunder, marknadstrender och utvecklingar – ett viktigt strategiskt val för oss är att utveckla vårt erbjudande i nära relation och i direkt samverkan med våra kunder.
Vi har funnits i Arvika Näringslivcentrum sedan 2007, perfekta lokaler med gemensamma konferenslokaler, teknisk utrustning, kreativa och trevliga grannföretag samt en mycket bra restaurang.