Yrkeskurser och yrkesutbildningar

Vård- och omsorgsutbildning 1550 gymnasiepoäng. Utbildningen är kursutformad vilket betyder att du läser en eller flera kurser under ett antal veckor för att därefter fortsätta med övriga kurser.

Utbildningen finns i tre varianter:

  1. DU – webbaserad med två till tre lärarledda träffar i varje kurs, oftast förlagda till kursstart och -slut. Utbildningen läses på 75 procent studietakt under två år. Studieanvisningar och kommunikation med läraren görs via webbplattformen It´s Learning vilket innebär att du måste ha tillgång till dator.
  2. ”NUDU” som  är en kombinerad utbildning med lärarledd undervisning tre dagar i veckan och övrig tid är självstudier via webbplattformen. Studietakten är 100%  under 1,5 år.
  3. DU 2.0 är nytt och premiär för detta blir hösten 2017. Då läser man som den webbaserade varianten på deltid, 75 procent studietakt under två år, men har en närträff i veckan.

Observera att vi inför varje uppstart anger vilket upplägg den utannonserade utbildningen har, det är inte valbart. Oavsett upplägg så ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APL) på heltid. Här styr handledarens schema och man får vara beredd på att det kan röra sig om dag, kväll och helg.

Elever på vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege vilket betyder att den utförs i nära samverkan med arbetslivet och uppfyller kriterierna för certifiering.

Eftersom kurserna är fristående ger det möjlighet för Dig som vill komplettera en tidigare utbildning med kurser som Du inte läst tidigare. Kontakta studievägledaren för information om vilka kurser som finns och när de planeras.

Klickar du här så kommer du till en länksida där du bland annat hittar ansökningsblankett och kurslitteraturlista för Vård- och omsorgsutbildning

Hösten 2018 planerar vi att starta vård och omsorgsutbildning – med ett fåtal platser. Klicka på den här raden för mer information.

Kontakta Vägledningscentrum för ytterligare information. Du kan maila på info.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare

Lars Olsson, tel. 0570-749 287   lars.olsson@aanc.se

Administratör

Bea Melwinson, tel. 0570-749 289    bea.melwinson@aanc.se

Av dem kan du även få information om studiestöd och CSN frågor.