Validering

Validering innebär att få kunskaper och kompetens bedömda, värderade och dokumenterade. Dessa jämförs då med vad kursplanen innehåller. Det kan vara kunskaper som du förvärvat genom tidigare utbildningar eller arbetslivserfarenhet. Validering kan göras på delar av en kurs eller kursen i helhet. Dokumentationen sker i form av ett betyg eller intyg.

Kontakta studievägledaren för information. Du kan maila till Vägledningscentrum på mail.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare

Lars Olsson, tel. 0570-749 287  lars.olsson@aanc.se