Vägledningscentrum

Här erbjuds vägledning inför studier i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, grundläggande och gymnasial nivå, gymnasiala yrkesutbildningar samt studier på folkhögskola. För att vara behörig till vuxenutbildning krävs att Du från och med andra kalenderåret fyller 20 år, är bosatt i landet, saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra Dig utbildningen.

Du kan även få information och vägledning till  yrkeshögskoleutbildningar och studier på högskola och universitet.

Vi informerar bland annat om:

  • Individuell studieplanering som utgår från Dina behov och förutsättningar
  • Behörighetskrav inför olika studieformer
  • Utbildningskataloger och ansökningsblanketter
  • Studiefinansiering

Sista måndagen i varje månad håller Vägledningscentrum öppet till kl. 19.00

För att träffa studievägledare behöver du boka tid, det gör du enklast via telefon. Du kan också maila oss på info.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare – Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt Yrkesutbildning

Lars Olsson tel. 0570-749 287, tjänstledig vecka 36, 40, 45 och 49. Övriga veckor måndag-tisdag och torsdag-fredag, tidsbokning. Telefontid torsdag-fredag kl. 10-11, måndag-tisdag/torsdag-fredag kl. 13-14,     lars.olsson@aanc.se

Studievägledare – Svenska för invandrare

Gunvor Ekman tel. 0570-749 290   gunvor.ekman@aanc.se

Studievägledare – Särskild utbildning för vuxna, lärlings- och yrkesförarutbildning

Britt Liljestrand, tel. 0570-749 285, träffas måndagar – tidsbokning.     britt.liljestrand@aanc.se

Administration

Bea Melwinson, tel. 0570- 749 289    bea.melwinson@aanc.se

Annelie Robertsson, tel. 0570-749 289   annelie.robertsson@aanc.se