Studieverkstad

Här finns möjlighet att utöver den lärarledda undervisningen arbeta självständigt eller studera tillsammans med kurskamrater. Det finns möjlighet att boka studierum med dator eller sitta i de öppna ytorna och ha tillgång till datorer.

Studieverkstaden är öppen kl. 8.00 – 17.00 måndag – torsdag och fredagar kl. 8.00 – 15.

Studieverkstaden är vissa tider bemannad med lärare och tiderna anslås på anslagstavlan i studieverkstaden.

Har Du behov av specifik handledning så kontakta kursansvarig lärare på telefon eller mail och avtala en tid för hjälp.