Särskild utbildning för vuxna (Suv)

Särskild utbildning för vuxna (det som tidigare kallades Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning. Du ska ha en intellektuell funktionsnedsättning för att ha rätt att läsa på Särskild utbildning för vuxna.

Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. När du börjar hos oss får du träffa en vägledare/samordnare. Tillsammans tittar vi på dina tidigare kunskaper och erfarenheter från utbildning och sysselsättning. Du har en egen studieplan och läser bara det du har behov av.

På Särskild utbildning för vuxna kan du läsa på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan, grundsärskolan och/eller träningsskola.

Efter varje avklarad kurs får du som läser på en nivå motsvarande grund- eller gymnasiesärskolan betyg. Du kan få ett intyg också, om du vill. Du som läser på träningsskolan får ett intyg.
Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng per vecka.

Utbildningen kostar ingenting. Studiestöd kan sökas via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Mer information om studierna får du av Vägledningscentrum på Arvika Näringslivscentrum (ANC). Vägledningscentrum kan också hjälpa dig med ansökan till utbildningen liksom ansökan om studiestöd.

Framsida_katalog_16_17

 

Klicka på bilden för att se katalogen i pdf-fomat

Vägledare / samordnare
Lisa Svensson tel. 0570 – 749 lisa.svensson@aanc.se
Administratör
Bea Melwinson, tel. 0570 – 749 289 bea.melwinson@aanc.se