fbpx

Särskild utbildning för vuxna (Suv)

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning. Du ska ha en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada för att ha rätt att läsa på särskild utbildning för vuxna.

På Särskild utbildning för vuxna kan du läsa på en nivå som motsvarar grundsärskolan/träningsskolan eller på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan.

När du börjar hos oss får du träffa en studie- och yrkesvägledare och ni tittar tillsammans på dina kunskaper och erfarenheter från tidigare utbildning och sysselsättning. I din studieplan läser du de kurser du har behov av. Undervisningen sker i små grupper eller individuellt och kan förekomma i samarbete med andra skolar ex. i Karlstad.
Efter varje avklarad kurs får du som läser på en nivå som motsvarar grund- eller gymnasiesärskolan betyg, du kan få ett intyg också om du vill. På träningsskolenivå får du ett intyg.
Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng per vecka. Utbildningen kostar ingenting, studiestöd kan sökas via specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Mer information om studierna får du av Vägledningscentrum på Arvika Näringslivscentrum (ANC). Vägledningscentrum kan också hjälpa dig med en intresseanmälan till utbildningen.

Studie- och yrkesvägledare
Britt Liljestrand tel. 0570 – 749 285 britt.liljestrand@aanc.se
Administratör
Bea Melwinson, tel. 0570 – 749 289 bea.melwinson@aanc.se

Information och intresseanmälan finns som pdf och är utskrivbar om du klickar på bilden nedan: