Prövning

Har Du kunskaper som motsvarar innehållet i en hel kurs och vill tentera av dessa för att få ett betyg finns möjlighet att ansöka om prövning. Detta kan du också göra om du behöver höja ditt tidigare betyg. En prövning betyder att du självständigt läser in materialet efter anvisning från läraren som ska genomföra prövningen av dina kunskaper.

Vi erbjuder prövning i de kurser som vi själva anordnar och kan ge information om vart du vänder dig för andra kurser. För prövningar som genomförs hos oss finns vissa veckor avsatta. Kostnad: 500 kr / kurs.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare eller maila Vägledningscentrum på mail.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare

Lars Olsson, tel. 0570-749 287   lars.olsson@aanc.se