Planerade utbildningar

Engelska 5

Startdatum: 2017-10-30 | Slutdatum: 2018-03-12 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG05

Träffar måndagar klockan 9-12. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om …

Läs mer

Engelska 6

Startdatum: 2017-11-01 | Slutdatum: 2018-03-14 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG06

Träffar onsdagar klockan 13-16. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om …

Läs mer

Matematik 1 (webbaserad)

Startdatum: 2017-10-30 | Slutdatum: 2018-03-12 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT01

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen.  

Läs mer

Matematik 2 (webbaserad)

Startdatum: 2017-10-30 | Slutdatum: 2018-03-12 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT02

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Matematik 3 (webbaserad)

Startdatum: 2017-10-31 | Slutdatum: 2018-03-12 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT03

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Matematik 4 (webbaserad)

Startdatum: 2017-10-30 | Slutdatum: 2018-03-12 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT04

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Naturkunskap 1a2

Startdatum: 2017-10-26 | Slutdatum: 2017-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2016-09-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: NAKNAK01a2

Träffar torsdagar kl. 13-16. Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I naturkunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp, människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m. Naturkunskap 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Då båda kurserna är genomförda motsvarar …

Läs mer

Psykologi 1

Startdatum: 2017-11-03 | Slutdatum: 2017-12-22 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: PSKPSY01

I ämnet psykologi undersöks vad som påverkar det mänskliga beteendet. Det finns olika uppfattningar om vad som påverkar oss mest. I kursen Psykologi 1 presenteras de skolor och forskare som haft det största inflytandet. Olika anledningar till mänskliga värderingar, uppfattningar och tankar kommer också att studeras, liksom hur vi fungerar i samspel med andra människor. …

Läs mer

Religion 1 (på distans via Hermods)

Startdatum: 2017-10-30 | Slutdatum: 2017-12-18 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: RELREL01

Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion …

Läs mer

Samhällskunskap 1a2 (Webbaserad)

Startdatum: 2017-10-30 | Slutdatum: 2017-12-18 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: SAMSAM01a2

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs …

Läs mer

Svenska 2

Startdatum: 2017-10-31 | Slutdatum: 2018-03-13 | Sista anmälningsdatum: 2017-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE02

Träffar måndagar klockan 13.15-16.15. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå …

Läs mer

Då du ansöker om studier vid utbildning i svenska för invandrare erbjuds du en plats inom tre månader, oftast tidigare. Om du är etableringselev erbjud du plats inom en månad under hela året. Kurser inom grundläggande vuxenutbildning startar i januari och augusti och gymnasial vuxenutbildning startar i januari, mars, augusti och oktober. Annonsering sker i Arvika Nyheter, på Arvika kommuns hemsida samt denna hemsida. Kurskataloger finns vid Vägledningscentrum, på kommunbiblioteket och Stadshuset. Senaste ansökningsdatum till kurser som startar i januari: fredag vecka 47 mars: fredag vecka 9 augusti: fredag vecka 22 oktober: fredag vecka 39 Sena anmälningar tas emot i mån av plats. Vård- och omsorgsutbildning 1500 poäng planeras starta januari 2016. Denna utbildning är en kombinerad när- och webbaserad utbildning. För mer information kontakta Studie- och yrkesvägledare Helena Johannesson tel. 0570-749 287 helena.johannesson@aanc.se Administratör Bea Melwinson, tel. 0570-749 289  bea.melwinson@aanc.se