Planerade utbildningar

Biologi, fysik, kemi – distans via Hermods

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15

Endast för behörighet till vidare studier vid högskola/universitet. Distans utan närträffar. Via Hermods webbaserade lärplattform. Kräver god studie- samt datorvana! Prata med din studievägledare för mer information.

Läs mer

Engelska 5 distans via Hermods

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG05

Inga närträffar. Ren distansutbildning som kräver god studie- och datorvana. Inlämningar, prov och avslutande muntlig examination via datorn. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din …

Läs mer

Engelska 6 distans via Hermods

Startdatum: 2019-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-12 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG06

Ren distansutbildning, inga närträffar. Kräver god studie- och datorvana. Inlämningsuppgifter, prov och avslutande muntlig examination via dator och framför webbkamera. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna …

Läs mer

Matematik 1 (webbaserad)

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT01

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen.  

Läs mer

Matematik 2 (webbaserad)

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT02

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Matematik 3 (webbaserad)

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT03

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Matematik 4 (webbaserad)

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT04

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Preliminärt: Lärlingsutbildning målare, murare eller håltagare

Under förutsättning att statsbidrag beviljas för lärlingsutbildning för vuxna kommer under hösten några få platser att kunna sökas. Information om utbildningarna finns på Kil kommuns hemsida>>  Även lärling inom industri planeras. Mer information om den kommer att ges under hösten hos Vägledningscentrum, Arvika Näringslivscentrum. För dessa utbildningar ska kompletta ansökningshandlingar med personbevis och betyg lämnas till Vägledningscentrum, Box 913 …

Läs mer

Preliminärt: Yrkesförare buss

Under förutsättning att statsbidrag beviljas för Yrkesförare, buss kommer några få platser att kunna sökas. Utbildningen är förlagd till Karlstad. Läs mer om utbildningen på Karlstad kommuns hemsida>> För denna utbildning ska kompletta ansökningshandlingar med personbevis och betyg lämnas till Vägledningscentrum, Box 913 671 29 Arvika senast 1:e augusti.

Läs mer

Religion 1 distans via Hermods

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: RELREL01

Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion …

Läs mer

Samhällskunskap 1a2 distans via Hermods

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: SAMSAM01a2

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs …

Läs mer

Stenmontör – lärling

Startdatum: 2017-05-29 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-15 | Gymnasiepoäng: 500

Startar den 29 maj, i samverkan med Kils kommun och Stenteknik i Karlstad AB. 500 gymnasiepoäng, 70 % praktik med en lärare som är godkänd av byggindustrins yrkesnämnd (BYN). Är du 20 år fyllda och folkbokförd i Arvika kommun är du välkommen med den ansökan, tillsammans med CV och personligt brev där du motiverar varför …

Läs mer

Svenska 2

Startdatum: 2018-10-25 | Slutdatum: 2019-10-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE02

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Vård- och omsorgsutbildning – preliminärt – under planering!

| Gymnasiepoäng: 1550

När- och distansutbildning omfattande 1550 gymnasiepoäng. Två års utbildning, 75 procents studietakt med en närträff i veckan på Arvika Näringslivscentrum och övrig tid på distans. Arbetsplatsförlagd utbildning på heltid ingår, dag, kväll och helg, enligt handledares schema. Kurser som ingår: Vård och omsorgsarbete 1 och 2 Medicin 1 Hälsopedagogik Psykologi 1 Psykiatri 1 Specialpedagogik Etik och människans livsvillkor Akutsjukvård …

Läs mer

Då du ansöker om studier vid utbildning i svenska för invandrare erbjuds du en plats inom tre månader, oftast tidigare. Om du är etableringselev erbjud du plats inom en månad under hela året. Kurser inom grundläggande vuxenutbildning startar vecka 3, 6, 10, 14, 19, 34, 36, 40, 45 och 49. Ansökan senast 14 dagar före kursstart med två undantag. Vecka 3 - ansök senast 30 november. Vecka 33 - ansök 31 maj. Sista ansökningsdatum till gymnasiala kurser som startar i Januari: 30 november Mars: 15 februari Augusti: 31 maj Oktober: 15 september Sena ansökningar tas emot i mån av plats. Våra kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå är webbaserade. Därför är det nödvändigt med tillgång till dator, internet och grundläggande datorvana för att kunna delta. För mer information kontakta Studie- och yrkesvägledare Lars Olsson tel. 0570-749 287  lars.olsson@aanc.se Administratör Bea Melwinson, tel. 0570-749 289  bea.melwinson@aanc.se