Hem » Nyhet: Studiestartsstöd från CSN

Nyhet: Studiestartsstöd från CSN

Studiestartstöd är ett nytt rekryterande studiestöd som trädde i kraft 2:e juli 2017.

Det riktar sig till personer i åldern 25-56 år och varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i sex sammanhängande månader.

Förutom öppet arbetslösa kan det även gälla sökande i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, inklusive nystartsjobb och lönestöd. Däremot så omfattas inte individer som finns i nystartsjobb, deltids- eller timanställda. Personen ska heller inte haft studiestöd från CSN de senaste tre åren.

Det kan även gälla för personer som lämnar etableringen och uppfyller villkoren för målgruppen.

Studiestartstödet sträcker sig över 50 veckor vid heltidsstudier.

För mer information om studiestartstödet vänder du dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontaktar kommunens studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om studiestartsstödet hos CSN>>