Vård- och omsorgsutbildning – preliminärt – under planering!

När- och distansutbildning omfattande 1550 gymnasiepoäng.

Två års utbildning, 75 procents studietakt med en närträff i veckan på Arvika Näringslivscentrum och övrig tid på distans. Arbetsplatsförlagd utbildning på heltid ingår, dag, kväll och helg, enligt handledares schema.

Kurser som ingår:

Vård och omsorgsarbete 1 och 2
Medicin 1
Hälsopedagogik
Psykologi 1
Psykiatri 1
Specialpedagogik
Etik och människans livsvillkor
Akutsjukvård
Vård- och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet
Gymnasiearbete
Samhällskunskap 1a1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

 

 

Kursinformation

Gymnasiepoäng: 1550

Kurskatalog och Ansökningsblankett