Svenska som andraspråk 3

Närträffar fredagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras.

I kursen Svenska som andraspråk 3, som bygger på Svenska som andraspråk 2, kommer du att arbeta muntligt och skriftligt med genrer som är av utredande och argumenterande slag. I din läsning kommer du får möta större textmängder och reflektera kring hur du kan arbeta med dessa. Du kommer få skriva en rapport som övning inför högskolestudier.

Svenska som andraspråk läser du som har ett annat modersmål än svenska. Kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som svenska 1, 2 och 3. I det förra skolsystemet krävdes bara två kurser, Svenska A och B, för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Nationellt prov ingår i kursen.

 

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-24
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: SVASVA02

Kurslitteratur:
Titel : Språkporten 1, 2, 3
ISBN: 978-91-44-07917-2

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett