Svenska som andraspråk 2

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall på- verkas och informeras.

Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1. Här övas läsförståelse utifrån ett språkhistoriskt perspektiv samt ordkunskap. Kursen fokuserar även på att utveckla kunskaperna i att skriva utredande och argumenterande texter.

 

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-23
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: SVASVA02
Ansv. lärare: Bo Forsberg
Tel: 0570 - 749 231

Kurslitteratur:
Språkporten 1, 2, 3, ISBN: 978-91-44-07917-2

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett