Svenska som andraspråk 1

Närträffar onsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall på- verkas och informeras

I kursen Svenska som andraspråk 1 kommer genre att var ett genomgående tema, där vi med kurslitteraturens hjälp kommer att fokusera på att du ska kunna läsa och skriva olika typer av texter.

Svenska som andraspråk läser du som har ett annat modersmål än svenska. Kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som Svenska 1, 2 och 3.

Nationellt prov ingår i kursen.

 

 

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-22
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: SVASVA01
Ansv. lärare: Bo Forsberg
Tel: 0570 - 749 231

Kurslitteratur:
Språkporten 1, 2, 3, ISBN: 978-91-44-07917-2

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett