Svenska 2

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i kursen. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram till läsaren. Texten skall även anpassas till den mottagargrupp det gäller.

Svenska 2 bygger på kursen Svenska 1. Kunskaperna i muntlig och skriftlig argumentationsteknik fördjupas, liksom språkbehandling. Två nya moment tillkommer: litteraturhistoria, där centrala verk under antiken, medeltiden och renässansen behandlas, samt nordiska språkförhållanden.

För att få behörighet till högskolestudier krävs betyg i alla tre kurserna i Svenska.

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-23
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: SVESVE02

Kurslitteratur:
Titel: Handbok i svenska språket
ISBN: 9789147104208
Författare: Jansson och Levander

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett