Svenska 1

Närträffar onsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall på- verkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram till läsaren. Texten skall även anpassas till den mottagargrupp det gäller.

I kursen Svenska 1 behandlas allmänmänskliga frågor som liv och död, kärlek, godhet och ondska i böckerna som kommer att läsas.

För att få behörighet till högskolestudier krävs betyg i alla tre kurserna i Svenska.

Nationellt prov ingår i kursen.

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-22
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: SVESVE01

Kurslitteratur:
Titel: Handbok i svenska språket
ISBN: 9789147104208
Författare: Jansson och Levander

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett