Samhällskunskap 1b (distans via Hermods)

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.

I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.

Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för yrkesprogram. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Tillsammans motsvarar dessa kurser Samhällskunskap 1b, som är en gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande gymnasieprogram.

Kursen motsvarar Samhällskunskap A.

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-20
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: SAMSAM01b

Kurslitteratur:
Länk till Hermods kurslitteraturförteckning

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1sd_83xjtZ2oZP2_Y3wrby33Fsyd5-pNt8un1Pvp_D-k/htmlembed

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett