Samhällskunskap 1a1 (distans via Hermods)

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.

I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.

Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för yrkesprogram.

Kursen erbjuds via Hermods, enbart på distans.

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-20
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 50
Kurskod: SAMSAM01a1

Kurslitteratur:
Samhällskunskap 1b
ISBN: 978-91-47-09724-1

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett