Religion 1 (distans via Hermods)

Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion i vardagen och samhällsdebatten. Världsreligionernas kännetecken och deras betydelse för individens och gruppens identitet.

Hermods – distans – inga närträffar. Begränsat antal platser.

Skriv ut aktuell ansökningsblankett.

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-20
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 50
Kurskod: RELREL01

Kurskatalog och Ansökningsblankett