Naturkunskap 2

Närträffar torsdagar klockan 13-16. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I naturkunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp, människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m.

Kursinformation

Startdatum: 2018-01-18
Slutdatum: 2018-05-24
Sista anmälningsdatum: 2017-11-30
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: NAKNAK02
Ansv. lärare: Liselotte Andersson
Tel: 0570 - 749 231

Kurslitteratur:
Titel: Frank Grön: Naturkunskap 2
Förlag: Liber ISBN: 978-91-47-10927-2

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett