Matematik 4 – webb

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga.

Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet.

Nationellt prov ingår i kursen

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-20
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: MATMAT04
Ansv. lärare: Jenny Frödin
Tel: 0570 - 749 231

Kurslitteratur:
Matematik 5000 kurs 4 Blå lärobok, ISBN: 978-91-27-42632-0

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett