Matematik 3c – klassrum/webb

Närträffar måndagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Utöver det erbjuder vi räknestuga. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

Kursen kan också läsas med distansupplägg via webben.

Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet.

Motsvarar tidigare Matematik C.

Nationellt prov ingår i kursen.

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-20
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: MATMAT03
Ansv. lärare: Liselotte Andersson
Tel: 0570 - 749 231

Kurslitteratur:
Matematik 5000 kurs 3bc Vux lärobok, ISBN: 978-91-27-42631-3

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett