Historia 1b distans via Hermods

Distansutbildning utan närträffar.

Ämnet undersöker de drivkrafter som har påverkat människans utveckling genom tiderna, exempelvis politik, vetenskap, religion och ekonomi. Historiens röda tråd – att händelser förr påverkar mänskligheten idag och i framtiden – är det centrala temat. En händelse beskrivs ofta av många olika personer, därför genomförs också under- sökningar för att ta reda på om det har någon betydelse vem som är uppgiftslämnare.

Motsvarar Historia A.

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-20
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: HISHIS01b

Kurskatalog och Ansökningsblankett