Engelska 6

Närträffar onsdagar klockan 13-16. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om delar av världen där engelska talas. Undervisningen bedrivs på engelska.

Nationellt prov ingår i kursen.

Motsvarar Engelska B

Kursinformation

Startdatum: 2018-01-17
Slutdatum: 2018-05-23
Sista anmälningsdatum: 2017-11-30
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: ENGENG06
Ansv. lärare: Nina Hjärtquist
Tel: 0570-749 231

Kurslitteratur:
The English Handbook
Fredriksson, Mats
ISBN: 978-91-27-42963-5

Pick & Mix 2
Phillips m.fl.
ISBN: 978-91-40-68908-5

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett