Engelska 5 distans via Hermods

Inga närträffar – enbart distans via dator. Inlämningsuppgifter och prov samt avslutande muntlig examination görs via datorn.

Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om delar av världen där engelska talas. Undervisningen bedrivs på engelska. Engelska 5 är gymnasiegemensam kurs på alla gymnasieprogram.

Nationellt prov ingår i kurs Engelska 5.

Kursinformation

Startdatum: 2018-08-20
Slutdatum: 2018-12-21
Sista anmälningsdatum: 2018-05-31
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: ENGENG05

Kurslitteratur:
The English Handbook
Fredriksson, Mats
ISBN: 978-91-27-42963-5

Pick & Mix 1
Phillips m. fl.
ISBN: 978-91-40-68142-3

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett