Engelska 5

Närträffar måndagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad.

Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om delar av världen där engelska talas. Undervisningen bedrivs på engelska. Engelska 5 är gymnasiegemensam kurs på alla gymnasieprogram.

Nationellt prov ingår i kurs Engelska 5.

Kursinformation

Startdatum: 2018-01-15
Slutdatum: 2018-05-25
Sista anmälningsdatum: 2017-11-30
Gymnasiepoäng: 100
Kurskod: ENGENG05
Ansv. lärare: Nina Hjärtquist
Tel: 0570-749 231

Kurslitteratur:
The English Handbook
Fredriksson, Mats
ISBN: 978-91-27-42963-5

Pick & Mix 1
Phillips m. fl.
ISBN: 978-91-40-68142-3

Läs mer på skolverket.se

Kurskatalog och Ansökningsblankett