Intyg & betyg

Läraren i respektive kurs informerar om betygskriterier. Betyg sätts senast 14 dagar efter att kursen har avslutats.

Betygsnivåerna har spännvidden F (ej godkänd) till A.

Om du vill kan intyg på genomförd kurs utfärdas istället för betyg.

Du måste själv begära utdrag av betygskatalog eller få intyg utfärdat genom att kontakta administratören på Vägledningscentrum.

Behöver du läsa för examen eller slutbetyg måste du kontakta studievägledare i god tid innan du behöver ditt betyg. Du behöver boka en tid för att ni tillsammans ska kunna göra din studieplanering. Examensbevis får du som läst enligt Gy11/Vux12. Har du läst gymnasiekurser och har ett samlat betygsdokument från före 2011 så kan du få ett slutbetyg, där man får blanda gamla och nya kurser. Detta gäller till och med 30 juni 2020. Efter det datumet får vi bara utfärda examensbevis, där enbart kurser från Gy11 får ingå. Då får man ta med enbart de gamla kurserna som går att omvandla.

Om du behörighetskompletterar, alltså läser kurser för att bli behörig till eftergymnasial utbildning, eller läser för ett examensbevis/slutbetyg, så är det DITT ansvar att själv skicka in dina betyg till Antagningen. Det beror på att Vuxenutbildningen i Arvika inte är ansluten till betygsdatabasen.

Är det aktuellt med behörighetskomplettering för dig, behöver du tala om det för din lärare i god tid. Behörighetskomplettera kan man göra två gånger per år, för antagning till vårens högskolekurser ska betygen vara Antagningen tillhanda senast den 1 december. För höstens kurser och utbildningar senast den 20 juni.

För att administratören ska hinna färdigställa betyget behöver kursen vara betygsatt tre veckor innan dessa datum och du måste själv begära att få ut ditt betyg, det gör du på särskild blankett som finns på Vägledningscentrum.

Administratör
Bea Melwinson, tel. 0570-749 289   bea.melwinson@aanc.se