fbpx

Gymnasial vuxenutbildning

Hos oss kan du som är folkbokförd i Arvika kommun läsa kurser för att bli behörig till eftergymnasiala studier. Vi kan också hjälpa dig som saknar kurser för att få ett examensbevis. Vi kan också erbjuda prövning i de kurser vi anordnar på plats.

Från 1 juli 2018 gäller reviderade versioner av flera ämnesplaner inom Komvux. Styrdokumenten har uppdaterats med skrivningar om digital kompetens. För våra elever innebär det att det kan tillkomma någon eller några extra närträffar där ämnesplanens utökade innehåll behandlas. Framförallt berörs ämnet matematik där exempelvis programmering tillkommit i flera kurser.

Det är frivilligt att läsa hos oss, kurserna kostar ingenting men du behöver köpa din egen kurslitteratur och studiematerial.

Våra kurser är webbaserade vilket betyder att du behöver ha tillgång till dator, internet och vara van att arbeta med datorn. De kurser vi erbjuder på Arvika Näringslivscentrum innebär bara tre timmar per kurs i klassrum med lärare, vilket motsvarar ungefär 1/3 av kursen. Övrig tid studerar du via webbplattformen It´s Learning.

De kurser vi inte kan erbjuda på plats i Arvika kan kommunen köpa in via Hermods. Det gäller enbart behörighetsgivande kurser.

Antagning görs fyra gånger per år.  Aktuell ansökningsblankett för gymnasiala kurser finner du här…

Oavsett studieform innebär det att du måste avsätta ordentligt med tid varje vecka för Dina studier.

Har du behov av andra kurser för att få behörighet eller bli anställningsbar kontaktar du studievägledaren för information om de möjligheter som finns för detta. Vill du ställa frågor om studier hos oss men inte behöver vända dig till någon specifik person kan du maila till Vägledningscentrum på info.vlc@aanc.se.

Har du ett samlat betygsdokument?

Nu är det sista läsåret som du kan studera för att få ut ett slutbetyg.

Slutbetyget måste utfärdas före den 30 juni 2020. Därefter kan vi enbart utfärda gymnasieexamen.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.

Utbildningskontrakt
Har du hoppat av gymnasiet? Eller började du aldrig några gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller folkhögskolan med hjälp av ett utbildningskontrakt.
Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun. Du kan då kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.
Du kan få ett utbildningskontrakt om du:

  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • Är 20-24 år
  • Saknar fullständig gymnasieutbildning
  • Inte deltar i etableringsuppdraget

Om du studerar minst 50% kan du ansöka om studiemedel från CSN. Kombinerar du med jobb får du förstås lön för tiden du arbetar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan.

Studie- och yrkesvägledare

Helena Johannesson, tel. 0570-749 294  helena.johannesson@aanc.se

Åsa Öholm Hämnäs, 0570-749 287  asa.oholmhamnas@aanc.se

Administratör

Bea Melwinson, tel. 0570- 749 289 bea.melwinson@aanc.se

Annelie Robertsson, tel. 0570-749 286 annelie.robertsson@aanc.se

Du kan också vända dig till oss med frågor om studiestöd och CSN.